333
  • AHMET GÜNDÜZ

Emeklilere Sağlıkta Katılım Payı Muafiyeti TBMM’DE

SGK, tüm işçiler, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, iş yeri sahipleri, memurlar ve sözleşmeliler, çocuklar, emekliler, ülkemizde yaşayan yabancılar ile diğer kişilerle birlikte neredeyse toplumun tamamına genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti vermektedir.

 

Verilen sağlık hizmetlerinden dolayı belirli hâllerde ve kişilere yönelik istisnalar hariç olmak üzere tüm çalışanlar ve emeklilerden katılım payı alınmaktadır.

 

Emeklilerin hastane ve diğer sağlık masrafları genç çalışanlara göre daha fazla olduğu malumdur. Emeklilerin sağlık masraflarından muaf tutularak rahatlatılması için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Verilen kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundan bir üst komisyon olan Plan Bütçe Komisyonuna kadar intikal etti.

 

Katılım payı alınan sağlık hizmetleri

 

Emeklilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, kendilerinden ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı adı altında belirli bir tutar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı;

 

-Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

 

-Vücut dışı protez ve ortezler ve

 

-Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde alınmaktadır.

 

Vücut dışı protez ve ortezler için kurumdan emeklilik aylığı veya geliri  alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçmemektedir.

 

Muayenelerde alınmakta olan katılım tutarları

 

SGK, sağlık hizmetleri sunucularının bulunduğu basamak ile kamu ve özel olup olmamasına göre alınacak katılım tutarını belirlemektedir.

 

Buna göre birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu sayılan aile hekimlikleri, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 112 Acil Sağlık Hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, TSK birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler, özel sağlık kuruluşlarına ait iş yeri hekimleri, özel poliklinikler, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerde yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.

 

İkinci basamak resmî sağlık hizmeti sunucularında 6 TL

 

Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL

 

Üniversite hastanelerine bağlı 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 TL

 

Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 TL katılım payı alınmaktadır.

 

TÜP bebek yöntemi olarak bilinen yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde ise birinci denemede %30, ikinci denemede %25 üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınmaktadır.

 

Katılım payı muafiyetini öngören tasarı

 

TBMM komisyonlarında hâlen görüşülmekte olan söz konusu kanun teklifinde; ilaç katılım payı emeklilerin hak ettikleri emekli maaşlarından %10 oranında kesilmekte olduğu, aynı hâlde emeklinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasından da %10 oranında ilaç katılım payı alınmasının 12 milyonu aşan emekli vatandaşlarımız için ciddi bir yük olduğu tespitine yer verildikten sonra emekli vatandaşlarımızdan katılım payı ücreti alınmaması yönünde düzenleme önerilmektedir. Muhalefet partisi tarafından verilen bu teklifin yasalaşması hâlinde emekliler sağlık açısından bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır.

 

***

“Başarıyı yakalamak, sürdürmek ve başarıyı iIeriye götürmek isteyenIer,  ayakIarını yerden kesmemeye, uçmamaya özen göstermelidir. Çünkü uçan hiçbir şey havada kaImaz.” Sakıp Sabancı

 

İsa Karakaş

 

(Türkiye Gazetesi | 09.12.2019)

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar