7404
  • Alo Bilgi

Ekonomide Normalleşme İçin Vergi Barışı Şart mı?

Geçtiğimiz aylarda da, iş dünyasından bizlere yansıyan konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışını gündeme getirmiştik.

Kamuoyunda bu konuda yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

2020 yılından geriye doğru gidecek olursak, COVID-19 pandemisi, Rus uçağının düşürülmesi krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Rahip Brunson krizi, TL’ye saldırı ve kur manipülasyonu gibi nedenlerle ekonomide ciddi olumsuzlukların yaşanmasına bağlı olarak işletmelerin finansman dengelerinin bozulduğu, tahsilat ve satış kabiliyetlerinin düştüğü açıkça görülmektedir.

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak daha önce bu konuda yaptığı açıklamalarda, vergi affıyla ilgili çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vergi affı yapılmayacağını, yapılandırmalar ve sıkıntıda olanlara destek verileceğini fakat vergi affının gündemde olmadığını dile getirdi.

 

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nca 30 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “2019 Yılı Genel Faaliyet Raporu”nda da 2019-2021 arası Orta Vadeli Programa da atıfta bulunularak “Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyeceği” belirtiliyor.

Gerçekten de uzun bir zamandır iş dünyasında bu yönde talepler olmasına rağmen maliye bürokrasisinde Vergi-SGK barışına ciddi bir direnç var.

Esasında burada da vatandaşın istediği ödeme kolaylığı ve borç yapılandırmasıdır.

Hiçbir basiretli tüccar, sanayici, iş adamı, esnaf kasasında, banka hesabında parası varken kamuya borçlu olmak istemez.

Zira kamuya ödenmeyen borçlar çok yüksek miktarlarda faizlendirilmektedir. Ayrıca teşvik, destek gibi birçok kamusal hizmetten de yararlanamamaktadır.

Bilinenin aksine vergi ve sigorta affı/barışı ile kamuya olan borçlar silinmiyor, sadece ödeme kolaylığı getiriliyor. Buna ilave olarak matrah artırımı, kasa affı, stok affı, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kâr oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması gibi düzenlemelerle kamu ciddi tutarda tahsilat yapıyor.

 

 

Hazine ve Maliye, Gümrük, SGK, İŞKUR başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının alacaklarının ve idari para cezalarının yapılandırılması, zorunludur.

Ekonomiye ve iş dünyasına sağlanan destek ve ekonomi paketlerinin vergi ve SGK barışıyla taçlandırılması gerekiyor.

Şirketlerin geçmişiyle barışarak yeni bir beyaz sayfa açması sağlanmalı, en az bir yıl geri ödemesiz olmalı, gecikme zamları ve faizleri tamamen silinmeli, erken ödeme durumunda anapara borcundan da indirim yapan düzenlemeler getirilmelidir.

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu, 6136 ya da 7143 sayılı kanunlar benzeri yeni bir düzenleme ile matrah artırımı, kasa affı, ortaklar cari hesabı, stok düzeltmesi, ihtilaflı alacakların mükelleflerin feragati yoluyla ortadan kaldırılarak Hazine’ye para girişi sağlanması, idari para cezalarının yüzde 50 indirimle ödenmesinin sağlanması ve imar barışı da eklenerek kapsamlı bir yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlanarak Hazine’ye ve SGK’ya ciddi bir para girişi sağlanacağı gibi, iş dünyasına da borçlarından kurtulma ve rahatlama sağlanacaktır.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar