296
  • serpil

e-Defter Berat Yükleme Tercih işlemleri nasıl yapılır?

e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

 

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

 

 

Aylık Berat yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme süreleri

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Berat Yükleme Süreleri
Ocak Nisan ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunulması durumunda,e-Defter berat dosyalarının yükleme süreleri

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Berat Tükleme Tarihleri
 

Ocak-Şubat-Mart

 

Mayıs ayı sonu

 

Nisan-Mayıs-Haziran

 

Ağustos ayı sonu

 

Temmuz-Ağustos-Eylül

 

Kasım ayı sonu

 

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

 

 

Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

 

Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar