384
  • AHMET GÜNDÜZ

e-Defter Berat Yükleme Sürelerinde Tercih Hakkı

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-Defter Uygulaması Sıra No:3 Genel Tebliğ ile berat dosyalarını alma sürelerinde tercih hakkı tanınmıştır.

 

e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; isteyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler.

 

e-Defter Berat Yükleme Süreleri

 

Dönem Aylık Berat Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Berat Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonu Ocak-

Şubat-

Mart

Mayıs ayı sonu

 

 

Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Tenmuz ayı sonu Nisan-

Mayıs-

Haziran

Ağustos ayı sonu

 

Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekini ayı sonu Temmuz-

Ağustos-

Eylül

Kasım ayı sonu

 

 

Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu Ekim-

Kasım-

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

 

Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma sürelerine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar