343
  • serpil

Düzeltme beyanını ceza ödemesinden sonra vergi indirimden yararlanma

Düzeltme Beyannamesine İstinaden Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Süresinden Sonra Ödense de Vergi İndiriminden Faydalanması Mümkündür.

 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 03.12.2019 tarih ve 17192610-120[ÖZG-18-100]-E.238258 sayılı özelgesinde;

 

Şirketiniz Ekim/2016 dönemine ilişkin muhtasar beyannamesine kanuni süre geçtikten sonra düzeltme beyannamesi verdiği, düzeltme beyannamesine istinaden kesilen vergi ziyaı cezasının ödemesinin vadesinden sonra yapılması nedeniyle 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121 inci maddesine vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinin bu maddede belirtilen şartları taşımaları halinde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilir.

 

Hükmü yer almaktadır.

301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise; İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir.

 

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Buna göre, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen muhtasar beyannameye ait tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmiş olması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla, vergi indiriminden yararlanmanız mümkün bulunmakta olup düzeltme beyannamesine istinaden kesilen vergi ziyaı cezasının kanuni süresinden sonra ödenmesi indirimden yararlanmanıza engel değildir.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar