494
  • AHMET GÜNDÜZ

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2019

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2019

 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %0,9 arttı

 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 arttı.

 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.

 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %3,8, sanayi sektörü %1,6 arttı ve inşaat sektörü %7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %0,6 arttı.

 

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı.

 

 

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %1,5 arttı

 

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,6 azaldı.

 

Mal ve hizmet ihracatı %5,1 mal ve hizmet ithalatı ise %7,6 arttı

 

Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 ithalatı ise %7,6 arttı.

 

 

 

İşgücü ödemeleri %19,8 arttı

 

İşgücü ödemeleri, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,8, net işletme artığı/karma gelir %6,2 arttı.

 

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %33,4 oldu

 

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %31,3 iken bu oran 2019 yılının üçüncü çeyreğinde %33,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %52’den %49,3’e düştü.

 

 

AÇIKLAMALAR     

                                                                                                    

Bugüne kadar “takvim etkilerinden arındırılmış” ve “mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış” olmak üzere iki farklı şekilde arındırılan zincirlenmiş GSYH hacim endeksi uluslararası karşılaştırılabilirliği arttırmak amacıyla “mevsim etkilerinden arındırılmış” olarak da hesaplanmaya başlanmış olup  Merkezi Veri Dağıtım Sisteminden  (MEDAS) kullanıcılara sunulmuştur.

 

Ayrıca, bu haber bülteni ile birlikte cari fiyatlarla GSYH verileri de “mevsim etkilerinden arındırılmış” olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Arındırılmış seri,  “Konularına Göre İstatistikler / Ulusal Hesaplar / Dönemsel Hesaplar / İstatistiki Tablolar ve Dinamik Sorgulama” başlığı ve MEDAS altında yer almaktadır.

 

 

İstatistiksel tablolar: www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1105

MEDAS :  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=88&locale=trSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar