19
  • Alo Bilgi

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

22 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31134

 

 

Ticaret Bakanlığından:
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

MADDE 1– 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2020 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 2– 24/04/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Tamamı İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar