302
  • serpil

Dikkat Binek Otomobilde Giderleştirilecek Tutarlar Değişti

Giriş: Değerli Okurlarım 07/12/2019 Tarih 30971 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Kanun Değişikliği Nedeniyle Binek Araç Sahiplerinin Araçlarının Giderleştirme Yöntemleri Değişti. Eski Kanunla Giderlerin Tamamı Gider Olarak Kabul Edilirken Yeni Değişiklik Nedeniyle En Fazla (Akaryakıt,MTV,Tamir,Bakım,Lastik,Yedek Parça,Muayne,Kasko,Trafik Sigortası En Fazla % 70 Oranında Gider Yazılacabilecek % 30 Kısmı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) % 30 KDV kısmıda İndirilmeyen Kdv Olarak Kabul Edilecektir.

 

 

MADDE 13 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.

 

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

 

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”

 

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

 

 

MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.

“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

 

 

“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

 

 

GİDER YAZILACAK OLAN GİDERLER

*Motorlu Taşıtlar Vergisi %70’i gider yazılabilecek

*Akaryakıt %70’i gider yazılabilecek

*Bakım Onarım %70’i gider yazılabilecek

*Lastik Alımları %70’i gider yazılabilecek

*Yedek Parça %70’i gider yazılabilecek

*Kasko Sigorta vb. %70’i gider yazılabilecek

*Muayene %70’i gider yazılabilecek

*Ötv ve Kdv toplamının 115.000 TL’ye kadar olan kısmı gider yazılabilecek geri kalan kısmı gider olacak dikkate alınmayacaktır.

*Araç Kiralamaların Aylık Kira Bedelinin 5.500 TL’ye kadar olan kısmı gider yazılabilecek 5.500 TL’nin üzerindeki tutar gider olarak dikkate alınmayacaktır.

 

 

ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Örnek:X Firması Yönetim Departmanında Kullanılmak Üzere Aylık Kirası 7.000,00 TL + %18  Kdv Olan Bir Binek Otomobil Kiralamıştır.

Muhasebe Kaydı:

———————————————–/—————————————————

770 Genel Yönetim Gideri (%70 Oranı)                              5.500

689 DİGODGZ      (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)       1.500

191 İndirilecek KDV (% 70’i Gider %30 İndirilmeyen Kdv)    990

689 DİGODGZ  (%30 İndirilmeyen Kdv)                               270

326 Diğer Ticari Borçlar                                                                   8.260

———————————————–/————————————————–

Örnek:X Firması Aldığı Binek Otomobil İçin  6.500 TL MTV vergisi ödemiştir.

Muhasebe Kaydı:

————————————————/—————————————————-

770 Genel Yönetim Gideri (%70 Oranı)                                      4.550

689 DİGODGZ      (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider %30)       1.950

360 Ödenecek Vergi Fonlar                                    6.500

————————————————/—————————————————-

Görüş:İlgili Kanun şirketlerin aktiflerine alınan lüks marka araçların giderlerini engellemesi ile isabetli bir karar olmuş.Fakat diğer taraftandan da binek araç kiralama ve araç alımları ve sonrasında firmaların üstlendiği giderlerinin %70 oranına düşmesi firmalar adına maliyet kaybı oluşturacağından uygulama esnasında artı ve eksi yönleriyle değerlendirmek gerekir.

 

 

 

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/denizcaliskan/012/

Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar