314
  • AHMET GÜNDÜZ

Dijital Hizmet Vergisi Uygulanamaz!

Kamuoyunu 2 aydır meşgul eden vergi teklifi, Cumhurbaşkanı’nın vetosunun ardından, veto edilen düzenleme yasa metninden çıkartılarak Meclis’de tekrar kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de 7194 sayılı Kanun olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Bu yasa ile birlikte Türk vergi sisteminin üç adet vergisi daha oldu, bunlar Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi. Vatana millete hayırlı olsun.

 

ORAN ÇOK YÜKSEK

 

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir. Buna göre Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınacaktır.  Bu verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası’ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf tutulmuşlardır. Mükellef olabilmek için hem 750 milyon Euro hem de 20 milyon TL kıstasının ikisinin de karşılanması gerekmektedir.

 

ÇİFTE VERGİ SEKTÖRÜ BİTİRİR

 

Bilindiği üzere 2019 yılın başından itibaren 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak; bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere, mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden yüzde  15, dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 15, Türkiye’de Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 0 oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmişti.

 

Dijital Hizmet Vergisi düzenlemesi söz konusu stopaj uygulamasından bağımsız yeni bir vergi düzenlemesi olarak getirilmiş oldu.

 

DÜNYADA İLK UYGULAMA BiZDE BAŞLIYOR

 

OECD’nin dijital ekonominin vergilemesi için uluslararası uzlaşı ile kalıcı bir düzenleme hazırlığının sonuçları beklenmeden, Türkiye sekizinci ülke olarak Dijital Hizmet Vergisi kanununu çıkardı ve Resmi Gazete’de yayımladı.  Dünyada şu ana kadar Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, İngiltere, Çek ya ve Polonya Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin düzenleme yaptı ancak bu düzenlemelerin hiçbirisi şu anda yürürlüğe girmiş durumda değil. Bizim kanun 01. 03. 2020’de uygulamaya başlıyor. Bu ülkeler Dijital Hizmet Vergisi’ni  yüzde 1 ile 3 arasında belirlemiş durumdalar en yüksek Dijital Hizmet Vergisi oranı şu anda bizim tarafımızdan belirlenmiş durumda.

 

VERGİ MİSİLLEMELERİ KAPIDA

 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’nin önerdiği ve Fransa’nın yayımladığı dijital vergi kanununu hakkında soruşturma açtı. Soruşturmanın 1.  safhası sonuçlandı. Fransa’nın yaptığı düzenleme üç noktadan hatalı bulundu.

 

1-dijital firmalara karşı ayrımcılık içeriyor,

 

2-uluslararası vergilendirme ilkeleri ile tutarsız,

 

3-Amerikan şirketleri aleyhine uygunsuz bir vergi yükü getiriyor.

 

Bizim çıkardığımız kanun, Fransa’dan alınmış durumda.

 

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İLE SÜREÇ BİTECEKTİR

 

Uluslararası vergileme alanında çok tartışılan bir konuda çok acele bir düzenleme yaptık. OECD model anlaşmaları ve uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında gerekli revizeler yapılmadan, bu yasayı uygulamaya başlamak, baştan başarısızlığı kabul etmek anlamına gelecek.

 

Dijital Hizmet Vergisi serüveninin iki yıl sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan erişimi engelleme yetkisi kullanılarak, bu servis sağlayıcılara Türkiye’den erişimin durdurulması ile acı bir şekilde sona ereceğini düşünüyorum.

 

Nedim Türkmen

 

(Sözcü Gazetesi | 09.12.2019)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar