322
  • Alo Bilgi

Diğer ücret geliri nedir?

Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. (Gelir Vergisi Kanunu Md:61)

 

 

Aynı kanunun 64’üncü maddesi gereği olarak “Diğer ücretler başlığı altında aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’idir” hükmüne yer verilerek;

 

 

• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
•Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

 

 

Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle ve Danıştay’ın müspet mütalaasıyla Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanların ücret geliri elde ettiği ifade edilerek, “Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bunlar beyannameye ithal edilmez” hükmü uyarınca söz konusu madde kapsamında gelir sağlayanların, bu gelirlerinin beyan dışı bırakılması sağlanmıştır.

 

 

Uygulamada Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesi hükmü dikkate alındığında “bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olamamaktadır.”

 

 

“Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle” Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesi uyarınca, bu durumda bulunan diğer ücretlilerin safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’i olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu durumda 2019 yılı için diğer ücret elde edenlerin safi ücreti aylık (2.558.40x%25×12)=7.675.20 TL” olarak hesaplanacaktır.

 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbabı yanında çalışanlar:

•Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
•Özel hizmetlerde çalışan şoförler, (Bu şoförler, gerçek kişilerin yalnızca özel hizmetlerinde kullandıkları otomobillerde ve benzeri şekilde aile araçlarında çalıştırılan benzeri elemanlar),
•Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdıkları inşaat işçileri (özel inşaattan anlaşılması gereken ticari iş ve teşebbüs dışında kişisel ihtiyaç için gerçek kişilerin yaptırdıkları inşaatlardır),
•Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
•Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle Danıştay’ın olumlu görüşü ve •Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar,

 

 

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca diğer ücret kapsamında gelir elde eden ücret sahipleri yıllık beyanname vermezler. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyana dahil edilmemektedir.

 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 247’nci maddesinde sayılmak suretiyle belirlenenler vergi karnesi almak zorundadırlar. Ayrıca diğer ücret geliri sahipleri asgari geçim indirimi uygulamasından da yararlanamamaktadırlar.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar