361
  • AHMET GÜNDÜZ

Dernekler Vakıflar ve Bunlara Bağlı İktisadi İşletmeler Tarafından Tutulacak Defterler!

Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin kayıt zamanı onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir.

 

Ticaret şirketleri ile aynı amaca ulaşmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek üzere tüzel kişi tacir olarak tanımlanmaktadır.

 

Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kurulan ve kamu yararına çalışan dernekler ile gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdürler.

 

VAKIFLAR

 

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler,

 

İşletme hesabı defteri

Karar defteri

Bağış makbuzu kayıt defteri

 

Bilanço esasına göre tutulacak defterler;

 

Yevmiye defteri,

Defteri kebir,

Envanter defteri,

Karar defteri,

Bağış makbuzu kayıt defteri olarak belirtilmiştir.

 

DERNEKLER

 

İşletme hesabı esasına tabi dernekler;

 

Üye kayıt defteri,

Karar defteri,

Evrak Kayıt defteri,

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Demirbaş defteri

İşletme hesabı defteri,

Envanter defteri,

 

Bilanço esasına tabi olan dernekler;

 

Üye kayıt defteri

Karar defteri,

Evrak Kayıt defteri,

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Demirbaş defteri

Yevmiye defteri,

Defteri kebir,

Envanter defteri, olarak belirtilmiştir.

 

2020 yılında kullanılacak defterler için aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri, defterlerini ertesi yıl kullanmak isteyenler Ocak/2020 ayında ara tasdiki yaptırmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca, dernek ve vakıfların tutacakları karar defteri, üye kayıt defteri, evrak defteri, demirbaş defteri, alındı belgesi kayıt defterlerinin kapanış tasdiki yapılmaksızın doluncaya kadar kullanılmasının mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar