306
  • serpil

Değerli Konut Vergisi ve itiraz yolları

Geçtiğimiz günlerde TBMMde kabul edilip, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisine, fahiş belirlenmiş değerleri içeren tebligatlar gönderilmeye başlanınca kamuoyunda da ciddi eleştiriler yapılmaya başlandı

 

Esasen devlet bütçesi içinde çok çok küçük bir yeri olacak olan değerli konut vergisi bir anayasal açıdan öte yandan ekonomik gelişmeler çerçevesinde ve en nihai olarak değer tespiti yönünden eleştiriliyor.

 

 

5 MİLYON SINIRI

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da en fazla eleştiri konusu olan değerli konut vergisi, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazları ilgilendiriyor.

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

– 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3,

– 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6,

– 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

 

Değerli konut vergisini, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.

 

 

SANAL DEĞER TESPİTİ Mİ VAR?

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlar için ‘değerli konut vergisi’ne ilişkin tebligatlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmeye başlandı.  Özellikle gayrimenkul değerleri ekonomik gelişmelere göre değişmekle birlikte ayrıca son yıllarda bırakın artmayı, düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu ortamda böyle bir yasal düzenleme yapılması hem gereksiz, hem hakkaniyete ve vicdanlara uymamakta ve hem de ciddi anayasaya aykırılık itirazları vardır. Bu yasa tasarısı ile 200 binin üzerinde kişi devletle mahkemelik olacağı gibi, zaten zor günler geçiren gereksiz yere gayrimenkul sektörüne bir darbe daha vuruluyor.

 

Konutlar için çoğu zaman iki katına yakın değerlerin belirlenmiş olması, vatandaşların “yarı fiyatına tapuya satalım” eleştirilerine neden oluyor.

 

 

İTİRAZ NASIL OLACAK

Mülk sahiplerinin, evleri için belirlenen değere 15 gün içinde itiraz etme hakkı var.

Hali hazırda www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr sitesinde de TC kimlik numarası girilerek yapılan değerleme sonuçları görülebiliyor. Kapsama giren ev sahipleri buradan durumlarını görebilir veya kendilerine gelecek tebligatı bekleyebilirler. Ancak, bu siteden bakılması tebellüğ edildiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla itiraz için 15 günlük itiraz süresi tebligattan itibaren başlayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itirazlarda:

 

-Binanın niteliği mesken değilse bu hususa,

-Binanın değerinin fahiş belirlendiğine (SPK onaylı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme),

-Anayasaya aykırılığına, değinilebilir. İtiraz edilmediğinde değerin kesinleştiğine dikkat edilmeli ve itiraz süresi geçirilmemelidir. Yapılacak itirazlarda;

– Banka kredi kullandıysanız değerleme raporu veya emsal konutlar için yapılmış değerleme raporları,

– Yakın zamanda yapılan bir satış varsa bunun emsal satış bedeli,

– Emlak sitelerinde konutların satış ilanlarında talep edilen bedel,

– Yakın zamanda alınmış ise konutun alım bedeli, gibi belgeler ve bilgiler kullanılabilecektir. İtirazdan sonraki 15 günlük sürede bu itirazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılması gerekiyor.

 

İdari yoldan itiraza çözüm bulunmaması durumunda , Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açılması gerekiyor. İhtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davada veya tebligat veya itirazın reddi üzerine açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmalıdır. Esasen sorulması gereken soru şu: Bu tuzağı Ak Parti’ye kim kurdu?

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar