257
  • serpil

Defter Beyan Sisteminde 7194 sayılı Kanun güncellemeleri

Defter Beyan Sisteminde yapılan yeni güncellemeler kullanıma açıldı.

 

Defter Beyan sistemine yeni eklenen gider alt türleri

Defter Beyan Sisteminde 7194 sayılı kanun kapsamında,

 

 

1- Serbest Meslek Kazanç Defterinde yer alan “Amortisman Gider (GVK 68/4)” türlerine
– Binek İkinci El Araç
– Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil) –
– Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri

 

2- İşletme Defterinde yer alan  “Amortisman Gider (GVK 40/7)” türlerine
-Binek İkinci El Araç
-Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil)
– Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri

eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

 

 

Defter Beyan Sistemi duyuruları

1- Gelir ve gider belgelerinin sicil bilgilerinde yer alan  “Faaliyet Kodu”  bilgilerini içerecek şekilde kayıt altına alınmasıyla amacıyla geliştirilen “Faaliyet Kodu” seçeneği gelir- gider kalemleri ve raporlama bölümlerine eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. Özel entegratörlere yönelik “Faaliyet Kodu” parametreleri Defter-Beyan Sistemi Servis Kullanım Kılavuzu’nda yayımlanmıştır.

2- 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına ve 68 inci maddesinin birinci fıkrasına ilave hükümler eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerine yönelik kullanıcıları yönlendirecek bilgilendirme  metinleri Sisteme dâhil edilerek kullanıma açılmıştır.

3- 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında Serbest Meslek Kazanç Defterinde yer alan “Amortisman Gider (GVK 68/4)” türlerine  “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil)” ve  “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

4- 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında İşletme Defterinde yer alan  “Amortisman Gider (GVK 40/7)” türlerine  “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil)” ve  “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar