3064
  • AHMET GÜNDÜZ

DBS Sisteminde Envanter Listesini Girmek Zorunludur

DBS Sisteminde Envanter Listesini Girmek Zorunludur.

İşletme Defteri tutan Mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi  (DBS Sistemi) Kullanmak zorundadırlar.

DBS Sisteminde Tüm kayıtların ilgili aya ait KDV Beyannamesinin tahakkuk dönemi son günü saat 23.59’a kadar sisteme girmeleri gerekmektedirler.

Ancak uygulamanın ilk olması nedeniyle 2019 Ocak Ayına ait kayıtların sisteme girişini 15.03.2019 tarihi 23.59’a kadar girilmesine izin verilmişti.

Bu nedenle 2018 yılına ait olup 2019 devir Envanter Listenizi, Demirbaş Listenizi, 2019/Ocak Ayı Girmeniz gereken Ücretler ve diğer tüm kayıtlarınızı 15.03.2019 tarihi 23.59’a kadar girilmesi gerekmektedir. 

Meslektaşlara şu konuda uyarı yapmak isteriz.

1-DBS Kapsamında Stok Yönetimi Kullanılması zorunluluğu yoktur.

2-İşletme Defteri Mükelleflerinin Damga Defterini, Amortisman Kayıtlarını ve Envanter Listelerini sisteme girme zorunluluğu vardır.

3-Kağıt ortamında İşletme Defteri ayrıca tutulamaz, sadece Defter Beyan Sisteminde kayıtların tutulması yeterlidir.

4-Geçici Vergi Sistem üzerinden otomatik hesaplanacaktır.

5-Aylık Kaydedilmesi gereken Ücretler, Kiralar, Amortisman Giderleri, Dönem Başı Envanter Listesi ile Geçici Vergi Dönemleri olan 2019/1.Dönem Sonu Envanter Listesini en geç Nisan ayının 24.ncü günü Saat 23,59’a  kadar sisteme girmeleri gerekecektir.

Örnek’teki gibi bir Envanter Listesini hazırlayıp sisteme eklemeniz gerekmektedir.

https://alobilgi.net/wp-content/uploads/2019/03/Envanter-Listesi-1.pdf

Bu konularda unutulmaması gereken en önemli konu Envanter Listelerinin Muhasebe kayıtları ile ve işletmedeki fiili durumla uyumlu olması gerekir.

Aksi takdirde Denetim Memurlarının işletmeye gelmeleri halinde oluşabilecek Vergi Matrah farkları mükelleflere önemli yükler getirecektir.

Tüm Meslek Camiamıza duyurulur.

Ahmet GÜNDÜZ

Yeminli Mali MüşavirSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar