209
  • KADİR SAĞNAK

DANIŞTAY DAN, LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KARAR. ….

Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 23.05.2012 tarih ve E:2009/1023, K:2012/2892 sayılı karar gereğince limited şirketlerin vergi borçlarında, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığını belirterek, vergi alacağı için direkt ortağa gidilebileceğine karar verdi

20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar