433
  • serpil

DAB’a Bağlanmayan İhracat Bedeli

İhracat Bedelinin Dab’a Bağlanmadan Kullanılması Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi Mümkündür;

 

Bilindiği gibi 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ’in yürürlük süresi boyunca fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün 2 azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır. (2) İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenir. Birinci fıkrada belirtilen 180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla ihracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki bir tarihte bankaya satılması mümkündür.

 

 

İhracat Bedelinin Dab’a Bağlanmadan başka bir hesaba gönderilmesi durumunda ihracat bedeli olarak kabul edilebilmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı; 18.06.2019 tarihli yazısını 25.06.2019 tarihli yazısıyla değiştirilerek aranan şartlara “başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki” eklenmiştir. ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tahsili” başlıklı 8 inci maddesine aşağıdaki maddeyi ekleyerek  “(8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.” çözüme kavuşturmuştur.

 

                                                                                     

 Selahattin TÜVEN                                                                                            

SMMM/ Bağ. Denetçi

Kaynak: İhracat GenelgesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar