412
  • AHMET GÜNDÜZ

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2018

2018 Çevre Koruma Harcama İstatistikleri

 

Çevre koruma harcamaları 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti

 

Çevre koruma harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre %11,6 artış göstererek toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %56,6’sı mali ve mali olmayan şirketler,  %36,3’ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,1’i ise hanehalkları tarafından yapıldı.

 

Çevre koruma harcamaları atık yönetiminde yoğunlaştı

 

Çevre koruma harcamalarının %47,5’ini atık yönetimi hizmetleri, %35,6’sını atıksu yönetimi hizmetleri, %6,8’ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, %3,6’sını toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve %6,5’ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.

 

Çevre koruma yatırım harcamaları 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti

 

Toplam 7,1 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %63,8’i mali ve mali olmayan şirketler, %36,2’si ise genel devlet tarafından yapıldı. Atıksu yönetimi hizmetleri için 3,1 milyar TL, atık yönetimi hizmetleri için 1,8 milyar TL yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 2,2 milyar TL çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

 

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %1 oldu

 

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2017 yılında %1,1 iken, 2018 yılında %1 olarak gerçekleşti.

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

Çevre koruma harcama istatistikleri; Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtları, ulusal hesaplar, yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri ile “madencilik ve taşocakçılığı” sektöründe 50, “imalat” sektöründe 150 ve “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı” sektöründe 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlere uygulanan anketlerden derlenen verilerden üretilmiştir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar