+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Uzman Cevapları Tüm Uzman Cevapları

BDDK'nın kredi kartlarıyla sanal alışverişe yeni düzenleme getiren kararı ile 17.08.2017 tarihinden itibaren uygulamaya giriyor. Tüketici onayı olmadan hiçbir kartla online alışveriş yapılamayacak

BDDK’nın kredi kartlarıyla sanal alışverişe yeni bir düzenleme getiren kararı 17.08.2017 tarihinden itibaren uygulamaya giriyor. BDDK kararına göre, 17.08.2017 sonra Kart Sahiplerinin onayı olmadan hiçbir kartla online alışveriş yapılamayacaktır. AG Türkiye Şirket Ortağı Yeminli Mali Müşavir Ahmet GÜNDÜZ; Bu
Ahmet Gündüz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:58
Tüketici Kredisi & Kredi Kartları

2017 Bağımsız Denetim Kriterleri düşürülüyor (TASLAK)

2017 Yılı Bağımsız Denetim Kriterleri yeniden belirleniyor. Şu Anda Taslak halinde olan KGK Kararına göre; AKTİF TOPLAMI 35 MİLYON VE YILLIK NET SATIŞLARI 70 MİLYON VE ÜSTÜ, ÇALIŞAN SAYISI 150 VE ÜSTÜ ŞARTLARINDAN EN AZ İKİSİNİ İKİ YIL ÜST ÜSTE
Ahmet Gündüz 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:09
Denetim

Haftalık, Günlük Şekilde Konut Kiralamalarında Ödemelerin Banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.

HAFTALIK, GÜNLÜK VEYA BENZERİ ŞEKİLDE KISA SÜRELİ KONUT KİRA ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA PTT’DEN YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Vergi Usul Kanununun 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığı’na, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları
Ahmet Gündüz 16 Haziran 2017 Cuma 15:29
Vergi

2017 Mali Tatil Uygulaması Nasıl Olacaktır

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir. 2017 yılı için; ‾ Beyan süresi 1
Ahmet Gündüz 16 Haziran 2017 Cuma 15:23
Mali Tatil

2016 YILI İÇİN DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ YAPMAYAN VE TİCARET SİCİLİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİNİ TESCİL ETTİRMEYEN FİRMALARA CEZA UYGULANMASINA BAŞLANIYOR.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve E00023914863 sayılı yazısında, “bağımsız denetime tabi olduğu denetimlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen şirketlerin, belirtilen yıllara göre denetçilerini seçmelerini, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve ilan
Ahmet Gündüz 25 Mayıs 2017 Perşembe 15:46
Denetim

2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94 Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 24/05/2017 Sayısı: VUK 94/ 2017 7 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi
Ahmet Gündüz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:40
Beyanname

2017 Nisan Dönemi KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname Verme Süreleri 26.05.2017 tarihine uzatıldı.

2017 Nisan Dönemine ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamesi bildirim süreleri 26.05.2017 tarihine uzatılmıştır. Ayrıca 2017 Nisan SGK Prim de 25.05.2017 tarihine uzatılmıştır.
Ahmet Gündüz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 08:52
Beyanname

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir?

Bilindiği üzere 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' birçok konuda değişikliğe gidilmişti. Bu değişikliklerin belki de en dikkat çekeni ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve
Ahmet Gündüz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 08:47
Beyanname

31 mart 2017 tarihine kadar olan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı özeti

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI Başta vergi ve SGK prim alacakları olmak üzere kamuya ait bir kısım alacakların yapılandırılması amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısı Meclis’e sunulmuştur. Yeni yasayla sunulan ödeme kolaylıklarına aşağıda yer verilmiştir. TASARI SADECE KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA YÖNELİK
Ahmet Gündüz 4 Mayıs 2017 Perşembe 13:47
Damga Vergisi

Şimdi ev & işyeri alma zamanı; tapu harcı indirimi, kdv indirimi ve damga vergisi indirimleri gayrimenkul sektörüne doping oldu

Sektöre yönelik son olarak Tapu harcında yapılan indirim, konut alımında kararsız ve beklemede olan yatırımcıları harakete geçirecek. Ayrıca Damga sıfırlanması, tapu harcındaki uzun süredir beklenen indirim gayrimenkul sektörüne doping olacak. Bu düzenleme Doğrudan Gayrimenkul alıcılarını ilgilendirmektedir. Düzenlemeye göre;
Ahmet Gündüz 4 Mayıs 2017 Perşembe 13:43
Emlak & Gayrimenkul

Kdv ve vergi usul kanununda ihtiyaç olan köklü değişiklik önerilerimiz

Ülkemizde uygulanan KDV, Damga Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Yıllar önce hazırlanmış kanunlardır. Ülkemizin artık yeni VERGİ SİSTEMİNE, YENİ BELGE geçmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler, İNTERNET UYGULAMALARI, Ticaretin Uluslararası Boyutlarının artması, artık Ülkemizin KÜRESEL KÖY’deki Konumunu arttırmasına olanak sağlamış
Ahmet Gündüz 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:52
Vergi

Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifesinde İndirimden Kimler Faydalanabilmektedir?

• 1005 ve 3292 sayılı Kanun kapsamında Vatani Hizmet tertibinden aylık alanlar.
• 5434, 2330, 3713 sayılı kanun kapsamında almakta olan vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimleri uygulamadan faydalanabilmektedir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:46
Sosyal Güvenlik

Muhasebe bürosunda çalışıyorum.Mükelleflerin yanında çalışan işçilerin almış oldukları 1 veya 2 günlük raporlarını SGK'ya bildirmek zorunda mıyız?

Hastalık halinde ilk iki gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:46
Sosyal Güvenlik

SGK’dan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul maaşım kesilir mi?

Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından almalarına engel değildir.İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?


Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu otelcilik hizmetleri ve istisnai işlemler hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar SGK’ya nasıl bildirilir?


Alt işveren, asıl işverinin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK’dan alacağı özel bir numara asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Analık Hali Nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;
doğumdan
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar hangi haklara sahiptirler?

5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı emzirme ödeneği ödenir. Ancak, bilgilerin Kurumumuz sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda da bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Emzirme Ödeneğinin Şartları Nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;
Hizmet akdine tabi lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Emzirme ödeneği akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurt Dışı Borçlanma işlemlerinden vazgeçmek için ne yapmak gerekir?

1) Borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2) Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden henüz kendilerine bağlanan aylıkları almaya
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün,
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Sonucu Tahakkuk Ettirilen Miktar Ne Kadar Süre İçerisinde Ödenmelidir?

08/05/2008 tarihinden sonra yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan;
Borçlanmanızın geçerli olabilmesi için size tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten üç ay içerisinde ödemeniz gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.
1) Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur?Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur?

Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ve gerekli belgelerle SGK Kurumuna başvuru yapmanız gerekmektedir. 1) Türkiye’de sigortalılık olup olmadığına bakılmaksızın taşra görev alanında yer alan yurtdışı borçlanma işlemleri;
I) Sigortalı ve hak sahiplerinin yurtdışı borçlanması isteğine dair bütün bilgilerin yer
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurtdışı Borçlanma başvurusu yaparken Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ile birlikte sizden hangi belgeler istenir?

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur. Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep ekinde yurtdışı çalışmalarını gösterir durumlarına uygun hizmet belgelerinden biri alınır.
Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurtdışı hizmet borçlanması için ilk olarak ne yapılmalıdır?

Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için öncelikle Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi doldurulmalıdır.
Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Yurtdışı Borçlanma İşlemlerinin Şartları Nelerdir?

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Evlenme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ne veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir?

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;
Ölüm geliri veya aylığı iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2014 yılı için ödenen cenaze ödeneği tutarı 415,00 TL’dir.
Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya aylığı almakta iken, veya
Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir yapılan yardımdır.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Ölüm Geliri Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ölüm geliri bağlanabilmesi için hak sahiplerinin, örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile (buraya link) sosyal güvenlik il müdürlüğüne da sosyal güvenlik merkezine başvurması şarttır. Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Ölüm Geliri Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi mevcuttur.
Erkek çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için;
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Ölüm Geliri Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Eşine ölüm geliri bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Ölüm Geliri Nedir?

Ölüm geliri; sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirdir. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması için sigortalılık süresi, yaş veya prim ödeme gün
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Sosyal Güvenlik

Sürekli İş Göremezlik Gelirinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Etmeliyim?

Sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanmak isteyen sigortalılar ve hak sahipleri başvurularını doğrudan, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Doğrudan ya da posta yoluyla yapılacak başvurularda Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve bir adet belgelik fotoğrafın
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Sürekli iş Göremezlik Ödeneğinden Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Sürekli iş göremezlik hali iki duruma ayrılmıştır;
Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu sigortalının meslekte kazanma gücünü % 100 kaybettiğini gösterir.
Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler almaz.
Ancak,4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının sürekli iş göremezlik ödeneği hakkından yararlanabilmeleri
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir?

Kurumca, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya sağlanan sağlık yardımı ve tedavi sonunda, şayet sigortalının geçici iş durumu düzelip çalışma gücü yeniden kazanılmamışsa, sürekli iş göremez duruma düşen bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Sosyal Güvenlik

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır. 4/b sigortalılık tabi sigortalılar sadece, istirahat raporlarıyla birlikte T.C. Ziraat Bankası hesap numaralarını Kuruma bildirirler ve bu kişilerden Kurumca çalışmadığına dair beyan
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik

Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödenekleri Temmuz/2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. T.C. Kimlik numarası ile yapılan iş göremezlik ödemeleri her ayın 8 14 tarihleri arasında yapılır. Bu sebeple ilgililerin mağduriyet yaşamamaları için, T.C. Ziraat Bankası nezdinde
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Geçici iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler almaz.
Ancak, 4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneği hakkından
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik

Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.
İş kazası meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.
Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik

İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar nelerdir?

İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar /> Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Sürekli İş Göremezlik Geliri
Ölüm Geliri
Ahmet Gündüz 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Sosyal Güvenlik