+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94 Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 24/05/2017 Sayısı: VUK-94/ 2017-7 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Son Güncelleme

24 Mayıs 2017 Çarşamba