243
  • Alo Bilgi

Cari İşlemler Açığı Beklentinin Altında Gerçekleşti

TCMB verilerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 1.528 milyon ABD doları artarak 1.804 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti cari işlemler hesabının 2,5 milyar dolar açık vereceği yönündeydi.

 

 

On iki aylık cari işlemler dengesi ise 6.494 milyon ABD doları fazla verdi.

 

 

TCMB’nin yaptığı açıklama şöyle; Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.994 milyon ABD doları artarak 3.245 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3.409 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.220 milyon ABD doları fazla vermiştir.

 

 

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon ABD doları artarak 1.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon ABD doları tutarında artarak 1.100 milyon ABD dolarına yükselmiştir.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon ABD doları azalarak 223 milyon ABD doları olmuştur.İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon ABD doları artarak 195 milyon ABD doları şeklinde gerçekleşmiştir.

 

 

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon ABD doları azalarak 765 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Portföy yatırımları 1.222 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 333 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 498 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

 

 

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 234 milyon ABD doları net borçlanma yapmıştır.

 

 

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.098 milyon ABD doları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2.193 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

 

 

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.503 milyon ABD doları ve 219 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

 

 

Resmi rezervlerde bu ayda 2.934 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

 

 

Ödemeler Dengesi 2013-2019 Dönemi Verilerinde Yapılan Güncellemeler

5 Mart 2020 tarihli “Yapılacak Revizyonlar“ duyurusunda belirtildiği üzere;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmaya başlanan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini (UHTİ) içeren Ödemeler Dengesi İstatistikleri 2013-2015 dönemi ve 2019 yılı için Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtları, 2016-2018 yılları için UHTİ kullanılarak revize edilmiştir.

 

 

TÜİK tarafından Genel Ticaret Sistemine göre açıklanmaya başlanan “Dış Ticaret İstatistikleri” kapsamında ise dış ticaret verisi 2013-2019 yılları için revize edilmiştir. Dış ticaret verilerine bağlı olarak finans hesabı altında yer alan ticari krediler kalemi de güncellenmiştir.

 

 

Yapılan güncellemeler neticesinde;

Hizmetler kalemi, 2013 yılında 9,8 milyar ABD doları, 2014 yılında 7,7 milyar ABD doları, 2015 yılında 5,4 milyar ABD doları, 2016 yılında 4,9 milyar ABD doları, 2017 yılında 6,1 milyar ABD doları, 2018 yılında 5,3 milyar ABD doları ve 2019 yılında 4,7 milyar ABD doları artış kaydetmiştir.

 

 

Cari açık, 2013 yılında 8,4 milyar ABD doları, 2014 yılında 6,1 milyar ABD doları, 2015 yılında 5,0 milyar ABD doları, 2016 yılında 4,7 milyar ABD doları, 2017 yılında 6,0 milyar ABD doları ve 2018 yılında 7,5 milyar ABD doları azalış göstermiş, cari fazla ise 2019 yılında 6,3 milyar ABD doları artış kaydetmiştir.

 

 

Net hata ve noksan kalemi, 2013 yılında 10,5 milyar ABD doları, 2014 yılında 5,3 milyar ABD doları, 2015 yılında 3,4 milyar ABD doları, 2016 yılında 4,3 milyar ABD doları, 2017 yılında 6,6 milyar ABD doları, 2018 yılında 10,6 milyar ABD doları ve 2019 yılında 7,4 milyar ABD doları azalış kaydetmiştir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar