352
  • serpil

Çalışanlar Geçirdiğiniz İş Kazasını Hastanede Gizlemeyin

Gerek sigortalı gerekse sigortasız çalışanlar iş kazası geçirdiğinde herhangi bir yaralanma varsa ilk götürüldükleri yer hastane acil servisleridir. Hastane acil servislerinde de gelen kişinin yaralanma sebebi mutlaka belirlenmekte ve hastane kayıtlarına girmektedir.

 

Ancak eğer kaza geçiren işçi sigortasız ise işverenin baskısı veya etkisi ile acil serviste olayın iş kazası olduğu gizlenebilmekte, olay hastane kayıtlarına adli vaka olarak girebilmektedir. Hatta kaza geçiren işçi sigortalı olsa dahi gelecek sorumluluktan kurtulmak için işveren yine baskı yapıp olayın hastane kayıtlarına iş kazası olarak girmesini engelleyebilmektedir. Sonuç olarak işçinin geçirdiği iş kazası bir şekilde örtbas edilmeye çalışılmaktadır. İşveren işçinin tedavi giderlerini ödeyeceğini, işçiye para vereceğini belirterek veya başka vaatlerde bulunarak bir şekilde işçiyi veya işçinin durumu ağırsa ilgilenen yakınlarını ikna edebilmektedir.

 

Eğer kaza olayı polis veya jandarmaya intikal etmişse problem yok, işveren hastane kayıtlarına olayın iş kazası olarak girmesini engellese de kaza olayı bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal etmektedir.

 

 

Ancak kaza olayı polis veya jandarmaya intikal etmişse, hastane kayıtlarına da iş kazası olarak girmemişse, bu durumda kaza geçiren işçi veya kaza sonucu vefat etmişse hak sahipleri büyük mağduriyet yaşayabilmektedir. Çünkü bu şekilde işverenin işçiye veya yakınlarına çeşitli vaatlerde bulunarak hastane kayıtlarına iş kazası olarak girmesini engellediği olaylar, üzerinden uzun zaman geçtikten sonra SGK’ya intikal etmektedir. Çünkü işveren vaatlerini yerine getirmeyince veya getirmeyince, bu defa kaza geçiren işçi veya hayatını kaybetmişse hak sahipleri SGK’ya şikâyette bulunmaktadır. Eğer kaza polis veya jandarmaya intikal etmemişse, hastane kayıtlarına da iş kazası olarak girmemişse bu durumda SGK’ya şikayetten bir sonuç çıkmayabilmektedir. Özellikle kaza geçiren işçi sigortasız ise bu durumda iş kazası iddiasının kanıtlanması daha da zorlaşmaktadır. Geriye sadece mahkemede dava açma yolu kalmaktadır. Tabii kaza olayı mahkemede ispatlanabilirse.

 

Buna karşılık kaza geçiren işçi hastane acil servisine gittiğinde veya götürüldüğünde, olayın iş kazası olduğu gizlenmeden hastane kayıtlarına iş kazası olarak girmesi sağlanırsa olay hiçbir şekilde gizlenemez. Hatta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 14 üncü maddesi gereğince sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorunda olduklarından, bu bildirimi yapmamaları veya geciktirmeleri halinde SGK tarafından haklarında idari para cezası uygulandığından, işveren bu olayı iş kazası olarak SGK’ya bildirmese bile hastane idaresi kayıtlarına iş kazası olarak geçen olayları SGK’ya bildirecek, böylece kaza geçiren işçi veya vefat etmişse hak sahipleri mağdur olmayacaktır. Hangi hallerin iş kazası sayıldığı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri başlıklı yazının 4-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı başlıklı bölümünde, işçinin işyerinde geçirdiği kalp krizi veya beyin kanaması gibi rahatsızlıkların dahi iş kazası sayıldığı Kalp Krizi İş Kazası Sayılır başlıklı yazıda, iş kazası hallerinde işçiye veya ölümünde hak sahiplerine sağlanan haklar İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

 

kaynak: http://isvesosyalguvenlik.com

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar