246
  • serpil

Bu SGK yardımlarını almayı unutmayın!

SGK’nın sigortalılara ve hak sahiplerine yapmakta olduğu yardımlardan biri de halk arasında “süt parası” olarak bilinen (emzirme ödeneği) SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması hâlinde sigortalı erkeğe belli şartlarla verilmektedir. SGK’dan süt parası almak için;

 

SSK’ya tabi (4/1-a’lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

Bağ-Kur (4/1-b’li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve doğan çocuğun veya çocukların yaşaması gerekmektedir.

İŞTEN ÇIKANLAR DA SÜT PARASI ALABİLİR

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılabilmektedir.
Hemen hatırlatalım emzirme ödeneği almadım diye üzülmeyin. Bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde SGK’dan isteyebilirsiniz.

2020 YILI İÇİN %11’DEN FAZLA ZAM YAPILDI

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, (4/1-a) ve (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.

SGK Yönetim Kurulu her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına karar vermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %11,84 olduğu dikkate alınarak 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 202,00 TL’ye yükseltilmiştir.

2020 YILINDA ÖDENECEK ZAMLI CENAZE PARASI

SGK’nın yapmakta olduğu yardımlardan biri de halk arasında “Cenaze Parası” olarak bilinen cenaze ödeneğidir. Ölen sigortalının yakınları bu hakkın farkında olmadığından çoğu zaman başka gerçek ve tüzel kişiler ya da belediyeler almaktadır.

SGK emekli iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, cenaze ödeneği vermektedir.
Cenaze ödeneği 2019 yılında 716,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 801,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ödenek başvuru tarihi değil ölüm tarihine göre verilmektedir. Dolayısıyla SGK, 2020 yılında ölen sigortalıların yakınlarına 801 TL cenaze ödeneği ödeyecektir.
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilmektedir.

Cenaze ödeneğinin eş dışında çocuklarına, ana babasına veya kardeşlerine ödenmesinde, bunlardan herhangi birinin müracaatı yeterli kabul edilerek cenaze ödeneği çocuklarına, çocuklarının olmaması hâlinde ana/babasına, bunlar da olmaması hâlinde kardeşlerine eşit olarak paylaştırılarak ödenir.

Ödeneğin sayılan kişilere ödenememesi hâlinde cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar