127
  • Alo Bilgi

Bu Sese Kulak Verelim!

Zaman zaman bu köşede Maliye, SGK ve Bakanlıklarda çalışan farklı meslek gruplarının sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini ele alıyor, onların seslerini buradan duyuruyoruz.

Devletin en önemli gelir kaynağı olan ve gelirlerin çok büyük bölümünde emekleri, katkıları olan, normal çalışma süreci dışında yapılandırma ve af dönemlerinde ciddi iş yükü altında kalan Maliye Bakanlığı personelinin sorunlarını yazalım istedik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilen 2023 vizyonu çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Dr. Berat Albayrak’ın liderliğinde fedakarca hizmet eden Maliye Teşkilatında yaşanan kronik sorunlar ve personelin özlük hakları ve motivasyonuna yönelik beklentileri aşağıda kısa kısa ele aldım.

Özlük haklarının iyileştirilmesi beklentilerinin temelinde mesleğe yeni başlayan personelin kariyer planı yapmamasına, kendine teşkilat içinde bir gelecek hedefi koymamasına ve en önemlisi kendisini teşkilatın ileride bir noktasında görmemesinden dolayı mevzuat ve uygulama açısından yetiştirmemesine neden olmaktadır.

Basında zaman zaman en alttan başlayıp en üst makama kadar yükselen bürokratların başarılı hayat hikayesini okuruz. İşte benim gördüğüm, Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilatında çalışan her personelin kendisine bir kariyer çizebilme ihtiyacıdır. Bu yönde ciddi bir revizyona ve başarıyı teşvik etmeye ihtiyaç var.

Teşkilatta Grup müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Müdür Yardımcılarının ek göstergelerinin “eşit işe eşit ücret ilkesi” gereği düzenlenerek temsil edilen makamın gereklerine uygun hale getirilmesi elzemdir.

Yapılandırma süreçlerinde ve takvim yılının son 3 ayında personele ciddi iş yükü altında kalmaları ve mesai harcamalarının bir ödülü olarak ilave ek ödemelerle ekonomik kazanım sağlanması hem işlerin verimliliğini hem de personel motivasyonunu arttıracaktır.

Ayrıca mesleğe yeni başlayan bir personelin ileride kendisini Grup müdürü, vergi dairesi müdür ve müdür yardımcısı olarak hayal edip kariyerini bu yönde geliştirebilmesi için ekonomik olarak desteklenmesi ve görev ve makam tazminatı verilmesi ciddi bir ihtiyaçtır.

Maliye Teşkilatında nitelikli insan gücünün yetişmesinde önemli bir engelde artık geçerliliğini yitirmiş ve günümüzde bir önemi kalmayan rotasyon uygulamasıdır.

Yani kısa periyotlarla görev yerlerinin değiştirilmesi, sadece personeli değil, onların eş, çocuk ve aile yakınlarını da doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarının eğitim başarılarını, eşinin çevreye uyumu ve düzenini, personelin ise adaptasyon ve verimliliklerini de etkilemektedir. Her 3 yılda bir taşınmaya bağlı zaman kaybı, ekonomik olarak etkileri ve ev eşyalarının da sürekli hasar görmesi dikkate alındığında konu daha iyi anlaşılabilecektir.

Devletin en mahrem bilgilerine erişen, sahip olan ve devlete kendini adayan Maliyet Teşkilatı personelinin rotasyon müessesesi yeniden düzenlenmeli, idarecilerin yerelleşmesi gerekçesiyle kısa dönemler halinde görev yeri değiştirilmesinden vazgeçilmelidir. Görevde yükselme ile ilk girilen sınav sonucunda zorunlu atama olmalı daha sonra ise hizmet puanı esas alınmalıdır.

Bilindiği üzere son yapılan lojman düzenlemesi ile özelikle büyük kentlerde çalışan idarecilerimiz tedirgin olmuşlardır. Örneğin İstanbul’da çalışan bir maliye idarecisinin günün ekonomik koşullarında İstanbul’da 6.745 TL maaş ile statüsüne ve kurumuna uygun bir muhitte kira ödeyebilmesinin imkânı yoktur. Bir dönem SGK yönetimi çok doğru bir kararla İstanbul’da çalışan personel için sembolik tutarda ilave bir ek ödeme vermişti, bunun motivasyon ve verime etkisi çok fazla olmuştu.

Özellikle mali yaşam endeksi yüksek olan illerde lojman satışlarından vazgeçilmesi ya da idarecilere kira yardımlarının yapılması çok önemli bir teşvik ve motivasyon aracı olacaktır.

Fedakar maliye personelinin haklı taleplerin bir karşılık bulmasını ve yukarıda bir kısmını dile getirdiğim sorun ve taleplerine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyorum.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar