424
  • Alo Bilgi

Boşanıp Birlikte Yaşayanlar Dikkat!

Annemle babam 2005 yılında boşandılar ama birlikte yaşamaya devam ettiler. 2010 yılında bizim ısrarımız üzerine yeniden evlendiler.
Bu dönemde annem, dedemden kalan yetim aylığını aldı. Birkaç gün önce SGK’nın boşanmış oldukları dönemde birlikte yaşayıp yaşamadıklarını araştırdığını öğrendik. Bu durum tespit edilirse annemin aldığı tüm aylıklar geri mi alınacak? Ender

Basına sıklıkla yansıdığı üzere SGK boşananların, boşandıktan sonra eski eşiyle birlikte yaşayıp yaşamadığını araştırmakta ve birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edilenlerin aylıklarını kesmektedir. Çünkü 5510 sayılı Kanun’un 56. maddesinde “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır” denilmektedir.
Yine kanunun 96. maddesine göre; ‘kurumca gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödemeler, kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık süre için, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.’ Bu durumda, anne ve babanızın 2005-2010 yılları arasında birlikte yaşamaları nedeniyle annenizin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında aldığı aylıklar ile 2008 yılında 1 Ekim tarihine kadar aldığı aylıkların geri ödenmesi istenemez, yalnızca 01.10.2008 sonrası aldığı aylıklar istenebilir. Ancak annenizin kasıtlı davranışından (boşandığı kişi ile birlikte yaşamaya devam etmesinden) doğan bu durumda, tespitin yapıldığı tarihten önceki en fazla on yıllık süre için aylığın geri alınmasının söz konusu olacağını hatırlatalım.

 

 

Ne zaman emekli olurum?
Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? 5…148209 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz..

 

 

Ali Şerbetçi / Takvim GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar