462
  • Alo Bilgi

Borçlanılan Dönem İçin Ayrıca GSS Prim Borcu Çıkar Mı?

15 Mart’tan sonra işten çıkarıldım. Nakdi ücret desteği alıyorum. Nakdi ücret desteği ağustos ayının sonuna kadar uzatıldı. 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanlar da bu sürece dahil midir? Yoksa süre sadece ücretsiz izne çıkarılanlar için mi uzatıldı? Ahmet Karaorman

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesinde, 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan işten çıkarma yasağı süresini geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği verileceği belirtiliyor. Diğer bir deyişle, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi de işten çıkarma yasağı süresine bağlı.

Bu bağlamda, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi de önce 17 Ağustos 2020, sonra 17 Eylül 2020 tarihine uzatılan işten çıkarma yasağı süresine paralel olarak uzamış oldu. Yeni bir süre uzatımı olmazsa, 17 Eylül 2020 tarihini geçmemek üzere, işsiz kaldığınız sürede nakdi ücret desteği alabileceksiniz.

 

 

Borçlanılan dönem için ayrıca GSS prim borcu çıkar mı?
20 Temmuz 2017 ile 12 Kasım 2019 tarihleri arasındaki 833 günlük doktora borçlanmasını 4/a kapsamında yüzde 32 prim oranı üzerinden 2 Mart 2020 tarihinde yaptırdım. Pek emin olmamakla birlikte, anladığım ve araştırdığım kadarıyla borçlanma yüzde 32 prim oranı üzerinde yapıldığı takdirde, o tarihlerde ayrıca GSS primi tahakkuk etmez, doğru mudur? Aylık yapılan ve ödenen borçlanma toplamında GSS primi yer alıyor mu? Borçlanma sürelerini içeren aylardaki GSS prim borcumun sistem üzerinde silinmesi gerekmez mi? Yılmaz Kılıç

Yüzde 32 oranındaki borçlanma primlerinin yüzde 20’si emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primidir.

Sorunuzun yanıtına ilişkin olarak ne yasada ne de ikincil mevzuatta bir düzenleme ya da açıklama yok. Kişisel görüşüm, borçlanılan döneme ilişkin olarak genel sağlık sigortası prim borcu tahakkuk ettirilmiş ise tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi gerektiği şeklinde. Bunun için SGK’ya yazılı olarak başvurulup, borcun silinmemesi halinde, silinmeme gerekçesine göre bir değerlendirme yapılması mümkün olabilir.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar