265
  • Alo Bilgi

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Yapılan Bağışlar Vergiden Düşülebilir Mi?

Şu an itibariyle Dünya ülkelerinde en önemli öncelik, koronovirüs salgını ile mücadele.

 

 

Dünden bu yana bize en çok sorulan soru, bu bağış kampanyasına yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı ile ilgili. Ciddi tutarlarda bağışta bulunanlar veya bulunacak olanlar varsa böyle bir imkândan yararlanmak istiyorlar.

 

 

Dikkat! Bağış ve Yardımlar Doğrudan Gider Yazılamıyor, Beyanname Üzerinde Gösterilerek Beyan Edilen Gelir/Kazançtan İndirilebiliyor!

Bağış ve yardımlar, ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi için yapılan bir harcama niteliğinde olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde doğrudan gider olarak yazılamıyor. Ancak, belirli şartlar altında şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri safi gelirden beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunuyor.

 

 

Gider Yazma ile Beyanname Üzerinden İndirim Aynı Şeyler Mi?

Bağış ve yardımların doğrudan gider yazılması ile beyanname üzerinden indirilmesi aynı şeyler değil. Çünkü, beyanname üzerinden indirim için şirketlerde kurum kazancının, gelir vergisi mükelleflerinde ise beyan ettikleri bir gelirin bulunması şart. Kurum kazancı veya beyan edilen bir gelir yoksa yada yeterli değilse, yapılacak bağış ve yardımlar sonraki yıla devredilemiyor, yapanın üstünde kalıyor. Doğrudan gider yazmada ise, bağış ve yardım tutarı kazanç veya safi gelir olup olmadığına bakılmaksızın direkt gider olarak dikkate alınıyor. Aradaki fark işte bu.

 

 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyasına Yapılan Bağışlar Doğrudan Gider Yazılamıyor, Beyanname Üzerinde İndirim Konusu Yapılabiliyor!

Cumhurbaşkanımızca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz (dekont) karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor (KVK. Mad. 10/e, GVK Mad. 89/10).

 

 

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası nedeniyle ;Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına bankalarda açılan söz konusu hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilerek şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebilecek.

 

 

Burada akla takılan bir soru var! Bu tür yardım kampanyaları bugüne kadar bir Cumhurbaşkanı Kararı (önceki uygulamada Bakanlar Kurulu Kararı) çıkarılarak başlatıldı. Bu yardım kampanyası için böyle bir karar şu ana kadar çıkarılmadı. Böyle bir karar çıkarılmadan başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ve bağışlar da yüzde yüz indirim konusu yapılabilir mi?

 

 

KVK. Mad. 10/e ve GVK Mad. 89/10. Maddeleri son derece açık: Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabiliyor. Yani, söz konusu düzenlemelerde yardım kampanyası için bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılması gerekli diye bir zorunluluk bulunmuyor. Bize göre, Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna bir açıklama yaparak bir kurumu görevlendirmesi yeterli. Bu da yapıldı zaten.

 

 

Ancak, ileride ortaya çıkacak olumsuzlukların bertaraf edilmesi, vergi mükelleflerinde oluşan bu tereddütün giderilmesi ve kampanyaya katılımın artırılması bakımından, anılan yardım kampanyası için bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmasında fayda var!Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar