707
  • Alo Bilgi

Bir Çok Ürüne Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor

Bir Çok Ürüne Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor

Uygulaması İmkansız Olan Bu Düzenleme Yeniden Gözden Geçirilmelidir

7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU’NDA değişiklik yapılarak yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerden satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere ücret tahsil edilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Başlangıçta geri kazanım katkı paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmekle birlikte daha sonra 7166 sayılı Kanunla bu uygulamadan vazgeçilerek beyanların Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılması öngörülmüştü.

Bu değişiklik sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 4.4.2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile tahsil edilen poşet ücretlerinin beyan dönemini izleyen ayın 24’üne kadar beyanname ile bağlı olunan Vergi Dairelerine beyan edilmesi ve ay sonuna kadar da ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri aylık, gelir vergisi mükellefleri üç aylık dönem olarak belirlenmiştir.

7153 sayılı Yasayla yapılan düzenlemede ayrıca plastik poşetler dışında kalan; koli, şişe, ilaç kutusu, elektronik eşya, beyaz eşya ambalajları, pil vb. diğer ürünler için geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanılacağı belirtilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yetki kapsamında internet sayfasında Yönetmelik Taslağı yayımlamıştır.

Taslağa göre poşet dışında kalan diğer ürünler için geri kazanım katkı payı uygulaması 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Yönetmelikte;

  • Ambalaj (plastik, kağıt, cam, metal, tekstil, kompozit vb. malzemeden üretilmiş) tanımına uyan ve uymayan malzemeler,
  • İlaçlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Bitkisel yağlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Madeni yağlar için geri kazanım katılım payı uygulaması,
  • Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Lastikler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Pil ve akümülatörler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi konularında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

2872 sayılı Kanun ekinde yer alan ve plastik poşete ilave olarak 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle uygulanmasına başlanması öngörülen geri kazanım payı tutarları aşağıdaki gibidir.

Ürün Cinsi Tutar
Lastik (Binek araç) 2 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet
Dolgu lastikler 5 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 50 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg
Çinko karbon piller 2 TL/kg
Alkali silindirik piller 2 TL/kg
Alkali düğme piller 3 TL/kg
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10 TL/kg
Lityum düğme piller 10 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg
Diğer şarjlı piller 5 TL/kg
Madeni yağ 50 kr./kg
Bitkisel yağ 10 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları(Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 25 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 30 kr./kg
İlaç 1 kr./kutu veya şişe
Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet BaşınaAlınacak Tutar

(kr.)

PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)    
0,33 litreye kadar 1
0,3301-0,75 litre arası 2
0,7501-1,5 litre arası 3
1,501 litre üzeri 4
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40
METAL AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet) 3
Diğerleri (kg) 50
KOMPOZİT AMBALAJ
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar 1
0,2501-0,5 litre arası 2
0,501 litre üzeri 4
Diğerleri (kg) 50
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20
CAM AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar 1
0,2501-0,5 litre arası 2
0,501-1 litre arası 3
1,01-5 litre arası 5
5,01 litre üzeri 10
Diğerleri (kg) 20
AHŞAP AMBALAJ
AHŞAP AMBALAJ (Adet) 10

DEĞERLENDİRMEMİZ

Söz konusu ürünlere ilişkin ağırlık, büyüklük gibi teknik bilgiler “bildirim” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılırken; tahsil edilen geri kazanım katkı payı tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyanname ile beyan edilecektir.

Bu bildirim ve beyanlara ilişkin olarak Kanunda ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür.

⎯ Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (2019 yılı için) 18.037 TL Türk Lirası idarî para cezası verilecektir.

⎯ Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

⎯ Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Diğer taraftan 2872 sayılı Kanunda cezaların bildirimlere uygulanacağı yönünde düzenleme yer almakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde cezaların sadece bildirimlere değil beyanlara da uygulanacağı belirtilmiştir.

Mükellefler için cezaların suç konusu teşkil eden eylemle orantısızlığı (örneğin, 10 TL tutarında yanlış bildirim için dahi 18.037 TL para cezası ve altı ay hapis cezası uygulanabileceği gibi) muhatap tüm kesimler tarafından dikkate alınması ve düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken bir husustur.

Yukarıda yer verilen tablodan da anlaşılacağı üzere, pek çok üründen katılım payı alınması planlanmaktadır. Özellikle ambalaj malzemelerinden katılım payı alınması amacıyla hem bildirim hem de beyanname istenmesi uygulamanın neredeyse imkansız olması sonucunu doğuracaktır.

Yönetmelik taslağına göre binlerce ambalaj malzemesi için (örneğin, kek pasta ile birlikte satılan altlık, çiçek saksısı, gıdaya sarılan streç film, çerez kutuları vb.) katılım payı alınması amaçlanmaktadır.

Uygulama imkansızlığının yanı sıra alınması amaçlanan katılım payı ile tüketiciye yansıyan fiyatlar yükselecek, bu durum kriz etkilerinin hissedildiği ülke ekonomimizde enflasyon artışı nedeniyle krizin derinleşmesine yol açacaktır.

Çevrenin korunmasına yönelik her türlü düzenlemenin yanında ve destekleyicisi olmakla beraber uygulanmasının pek çok sorun yaratacağını değerlendirdiğimiz bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Kaynak: TÜRMOBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar