Yükleniyor

Memur-Sen'in zam talebi belli oldu

2 Ağustos'ta başlayacak kamuda zam görüşmeleri öncesinde Memur-Sen zam talebini belirledi. Buna göre Memur-Sen kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam talep etti.

İşçi sayısı geçen yıldan az olan işletme istihdam teşviki alamayacak

Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erdi. İşletmeler normalleşme döneminde iki teşvik mekanizması ile desteklenecek. Destekten yararlanabilmek için geçen yılki işçi sayısına ilave işçi almak gerekecek. İşçi sayısı geçen yılın altına düşenler teşviklerden yararlanamayacak.

İşsizlik Fonu’ndan pandemi için 60 milyar TL harcandı

Kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona ererken, pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret desteği ödemeleri ile normalleşme desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu’na faturası da ortaya çıktı. Fondan pandemi döneminde üç kalem için yapılan harcama 60 milyar liraya ulaştı.

Haksız sicil notu verilen çalışana manevi tazminat

Yargıtay, kurumsal işyerlerinde çalışanların performansına göre amirlerince verilen sicil notları konusunda emsal teşkil edecek önemli bir karara imza attı. Yargıtay, bir banka çalışanına verilen sicil notunun mahkemede iptal edilmesinin ardından, olumsuz sicil notu dolayısıyla manevi tazminat verilmesine hükmetti.

Kıdem tazminatı tavanı yükseldi

Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Temmuz – Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 280 lirayı aştı. Tavan artışı, brüt ücreti 7 bin 639 liranın üzerinde olanların daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak.

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

İşten çıkış koduna göre kimler işsizlik ödeneği alabilir?

İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle yoğun işten çıkarmalar yaşanması bekleniyor. Peki kimler işsizlik ödeneği alabilir? İşsizlik ödeneği için nereye ve ne zaman başvurulmalı? Kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek mi? KÇÖ almış olanların işsizlik ödeneği nasıl hesaplanır? Kendi isteğiyle işten ayrılanlardan kimler işsizlik ödeneği alabilir?

100 bin lira üniversite ücreti BES'ten

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, yaptıkları simülasyon sonucunda BES'e giriş yılına göre yeni doğan bir çocuğun birikimi ile 18 yaşına gelmiş bir çocuğun emeklilik yaşı geldiğinde birikimleri arasında yüzde 55 fark oluştuğunu kaydederek "Ne kadar erken biriktirmeye başlarsak o kadar iyi yol alabiliyoruz. Çünkü yüzde 25 devlet katkısını böyle maksimize edebiliyorsunuz. Yaptığımız simülasyona göre çocuğunuz doğduğunda 300 lira aylık birikim ile başlayacağınız katkı payı toplamı 18 yaşına geldiğinde bugünkü değer ile 100 bin liraya ulaşıyor. Yani 100 bin liralık bir üniversite eğitim harcaması bu tutarla ödenebilir" dedi.

İşten çıkarma yasağı sonrası kitlesel işsizlik korkusu

Pandemi dolayısıyla geçen yıl uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı dün sona erdi. Yasak döneminde toplam 3 milyon işçi ücretsiz izne çıkartıldı. Mayıs ayında yaklaşık 1 milyon işçi ücretsiz izinde, 1.2 milyon işçi de kısa çalışmada gösterildi. Peki, bu işçiler işbaşı yapabilecekler mi? İşbaşı yapamayanlar işsizlik ödeneği alabilecekler mi?

İşçiye yapılan o ödemeden vergi kesilmeyecek

Hastalık ve iş kazası nedeniyle rapor alan işçilere işverence yapılan para yardımından vergi kesilip kesilmeyeceği sorusu en yetkili makamdan cevap buldu. Hazine Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı özelgede, iş kazası geçiren işçiye işverence yapılan para yardımından gelir vergisi kesilmeyeceği, sadece damga vergisi kesilmesi gerektiği belirtildi.

SGK prim yapılandırmasına 2,2 milyonu kişi başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade etti.

İşten çıkartılan işçi işe iade için önce arabulucuya başvurmalı

Kovid – 19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan’da başlayan işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona eriyor. Yasağın bitmesinin ardından işten çıkarmalarda artış bekleniyor. İş Kanunu’na göre, işe iade davası açmak mümkün. Peki işten atılan herkes işe iade davası açabilir mi? İşe iade davasının kaç gün içinde açılması gerekir? Zaman aşımı süresi ne zaman başlar? İşveren işe iade edilen işçiyi başka bir yerde çalıştırabilir mi? İşe başlatmama tazminatı ne kadardır?

Pandemi mağduru işçiye borçlanma hakkı

İşletmeleri ayakta tutmak ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan pandemi tedbirleri bu hafta sona eriyor. Bir yılı aşkın süredir uygulanan kısa çalışma ve ücretsiz izin dolayısıyla sosyal güvenlik primleri yatırılmayan çalışanların emeklilik tarihleri gecikecek, emekli aylıkları daha düşük olacak. Hastalık ve doğum nedeniyle rapor parası alamayacaklar. Emeklilik tarihleri geciken veya gecikme riski bulunan çalışanlar için borçlanma hakkı verilmesi gerekir.

Primini kendi ödeyenler için yapılandırma rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) primini kendileri ödeyen isteğe bağlı sigortalılar, avukat ve noterler, Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılanlar, eksik günlerini 30’a kendileri tamamlayan part time çalışanlar, şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, sanatçılar, tarım işçileri ve gündelikçi çalıştıranlar da prim borçları için yapılandırma hakkından yararlanabilecekler.

BAĞ-KUR’lulara yapılandırma rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan BAĞ-KUR prim borcunu dört ay içinde ödemeyenlerin borcu silinecek ve sigortalılık süresi dondurulacak. Daha önce sigortalılık süresi dondurulanlar ise yapılandırma kanunu kapsamında daha az para ödeyerek sigortalılık süresini canlandırabilecekler. Emeklilik koşullarını sağladıkları halde BAĞ-KUR prim borcu veya dondurulan sigorta süreleri nedeniyle emekli olamayanlar yapılandırma kanunundan yararlanarak emekli olabilirler.

Son tarih 30 Kasım

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan 10 milyon 541 bin kişi için yapılandırma kanunu ile yeni bir fırsat tanındı. Ödeme gücü olmayanlar 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler. Test sonucu ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin GSS prim borçları silinecek. Ödeme gücü olanlar ise yılsonuna kadar primlerin anapara tutarını ödedikleri takdirde gecikme cezası ve gecikme faizinden kurtulacaklar.

ILO’dan kadın istihdamını artırmak için kreş önerisi

Türkiye, kadın istihdamının düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Kadın istihdamının düşük olmasının başta gelen sebepleri arasında çocuklarını bırakacak ucuz ve güvenilir bakım merkezleri olmaması nedeniyle kadınların çocuklarına kendilerinin bakmak zorunda kalması gösteriliyor.

Bordroyu imzalarken fazla çalışma ücretine dikkat!

İşçi işveren arasındaki alacak davalarının başında fazla çalışma ücretleri geliyor. İşçiler açısından en önemli sorunu fazla mesai yapıldığının kanıtlanması oluşturuyor. Peki çalışanlar fazla mesai yaptığını nasıl kanıtlayabilir? Yargıtay’ın bu konudaki içtihatları nedir?

Fazla yatırılan primi nasıl geri alabilirsiniz?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) asgari ücret ile bunun 7.5 katı tutarındaki kazanç üzerinden prim yatırılıyor. Birden fazla işverenden ücret alanlar adına yatırılan tavanı aşan primler geri alınabilir. Fazladan ödenen primi geri alabilmek için hak sahibinin talepte bulunması gerekir.

Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı

Nefes Kredisi Paketi'nde detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre yıllık cirosunda yüzde 25 kayıp yaşayan KOBİ'lere 50 bin TL ila 200 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz kredi kullandırılacak. Kredinin yıllık faizi ise yüzde 17.5 olacak.

Sigortada standartların netleşmesi bekleniyor

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaşırken, trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler tekliften çıkarıldı. Türkiye Sigorta Birliği, standartların ve kriterlerin oluşmaması nedeniyle hem sigorta şirketlerinin hem de hak sahiplerinin mağdur olduğu açıklamasında bulundu.

Teminat bulunmayan haller için 'özel' sigorta çözümü

Sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan alanlarda sigorta yapılmasının önü Özel Riskler Yönetim Merkezi ile açılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası da bir çatıda toplanacak.

Engellilik gerekçesiyle emeklilikte kontrol muayenesine dikkat!

Engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına bağlı olarak değişen koşulları sağlamaları halinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilirler. Engellilik dolayısıyla aylık bağlananların kontrol muayenesinde çalışma gücündeki kayıp oranı düşük çıkarsa emekli aylıkları kesilir.

Sigortalılık süresi dondurulan BAĞ-KUR'lular dikkat!

Prim borcu nedeniyle BAĞ-KUR sigorta süreleri dondurulmuş kişilere yeni bir kolaylık tanınıyor. BAĞ-KUR’lular, dondurulmuş sürelere ait prim borçlarını yapılandırdıkları takdirde daha az para ödeyerek sigortalılık sürelerini canlandıracaklar.