Yükleniyor

Yangın bölgelerinde vergi ödemeleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi. Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

Tevkifatla mükellefe çifte vergilendirme şoku

E. Gelir İdaresi Başkan Yrd. Bülent Taş uyardı; "Gelir İdaresi tevkifat yapma yetkisi verilen vergi sorumlusundan tahsil edemediği vergiyi iade etmeyerek aslında tevkifata maruz kalan mükelleften tahsil etmektedir. Böylece mükellefi iki kere vergilendirmekte."

Vergi dilimi mobilyada merdiven altını büyüttü

24 bin TL’ye kadar yüzde 15, 24 bin TL sonrası ise asgari ücretliden her ay yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılması mobilya sektöründe mesaiye kalma isteğini azaltırken, sektör çalışanlarını merdiven altı firmalara yönlendirdi.

KDV desteği ve TL'de stopaj indirimi devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz ve Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

1.000 devin katma değerinin yarıdan fazlası 5 sektörden

Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun bir yılda yarattığı brüt katma değer 373,4 milyar TL oldu. Sigara, akaryakıt, motorlu kara taşıtları, gıda ve ana metal sanayi imalatında yer alan 388 kuruluşun yarattığı toplam brüt katma değer 200,5 milyar TL olarak hesaplandı.

Kırsal mahalle ve yerleşik alanlarda bazı vergilerde muafiyet ve indirim sağlanacak

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin işlemlerle bu yerlerde uygulanacak vergi muafiyeti ve indirimleri düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden, bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacak.