221
  • serpil

Beyan, Bildirim ve Ödemeler için 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi.

Elazığ ve Malatya İllerindeki vergi mükelleflerinin, 24.1.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

 

 

Beyan, Bildirim ve Ödeme süreleri mücbir sebep nedeni ile uzatıldı.

Mucbir Sebep nedeni ile 3 ay boyunca

• verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri
• bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
• deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
• motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

 

Mücbir sebep nedeni ile Elazığ ve Malatya’da SGK Prim Ödeme Süresi 30 Nisana Kadar Uzatıldı. 

Ertelenen Prim Borçları Faizsiz Taksitlendirilebilecek.

 

 

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitl endirme imkanı getirildi. Yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkânını da sağlandı.

 

Vergi Borçları Mucbir sebep nedeni ile 24 ay taksitlendirilecek.

Elazığ ve Malatya’daki  vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.

 

Gelir İdaresi BaşkanlığıSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar