122
  • Alo Bilgi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hangi Durumda Yapılabilir?

Sigorta girişim 1993. 2016 yılında özel bir okulda güvenlik görevlisi olarak işe başladım ama sözleşme yapılmadı. 2018-2019 ve 2019-2020 tarihleri arasında birer yıllık sözleşme yaptık. 2019 yılında şirket el değiştirdi. Pandemi döneminde (mart ayında) ücretsiz izne çıkarıldım, yaklaşık 4 ay. 2020 Temmuz ayında da 5. maddeden çıkış verildi. Tazminat sordum, yıllık sözleşme bitince 5. madde gerekçe gösterildi ve tazminat ödemediler. Yukarıda belirttiğim çalışma şekline göre tazminat talep edebilir miyim? Ne yapmam gerekiyor? Vasfi Uysal

“5” no.lu işten çıkış kodu, “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” halinde kullanılan çıkış kodudur. İş sözleşmesi belirli süreli ise, sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte sözleşme kendiliğinden sona eriyor. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanılamıyor. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi “objektif koşullara” bağlı olarak yapılabiliyor. Diğer bir deyişle, çalışanla belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için, yapılacak işin süresinin belirli olması veya tamamlandığında sona ermesi ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullar aranıyor.

Diğer yandan, belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamıyor. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul ediliyor.

Verdiğiniz bilgilere göre, 2016 yılında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya başlamışsınız. Yaptığınız iş de belirli süreli iş sözleşmesi için aranan objektif koşulları taşımıyor. Bu durumda 2018 yılından itibaren yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin, baştan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ve 2016 yılında başlayan çalışmanızın devamı sayılması gerekiyor.

Buna göre de kıdem, hatta ihbar tazminatı da talep edebilirsiniz. Ödenmemesi halinde önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız halinde yargı yoluna gitmeniz gerekir.

 

 

GSS için yerleşim yeri Türkiye olmalı

Kızım İngiltere’de çalışıyor. Geçen sene İngiliz vatandaşı oldu, İçişleri Bakanlığı’na durumu bildirdi. Kendisi hem Türk hem İngiliz vatandaşı olup, İngiltere’de ikamet ediyor.

Ben Emekli Sandığı emeklisiyim. Bir İngiliz ile evlendiğinde Türkiye’ye tatile gelince SGK’dan burada kaldığı süre içinde sağlık primi ödeyerek sağlık sigortası olabilir mi? Nezih Ustok

Türkiye sosyal güvenlik sistemi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak ve buna bağlı olarak sağlık yardımı alabilmek için yerleşim yeri adresinin Türkiye olması gerekiyor. Kızınızın yerleşim yeri İngiltere olduğundan, Türkiye’de kaldığı süre içinde genel sağlık sigortalısı olması, prim ödemesi ve sağlık yardımı alması maalesef mümkün değil.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar