216
  • serpil

Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/01

DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 
HAKKINDA DUYURU 2020/01

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.1 inci ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 03.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.

 

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlarSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar