218
  • serpil

BDDK’dan ‘kredi kartı taksit sınırları’ açıklaması

BDDK, ” finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, bilinçli tüketimin ve basiretli borçlanmanın teşvik edilmesi, cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ile yurt içi tasarrufların artırılması amaç ve hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapmaktadır” açıklaması yaptı.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı anımsatılarak, söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

 

 

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, bilinçli tüketimin ve basiretli borçlanmanın teşvik edilmesi, cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ile yurt içi tasarrufların artırılması amaç ve hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yaptığı aktarıldı.

 

 

Söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

 

“Bu kapsamda, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan ve 14/1/2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, kredi kartı taksit sınırlarında olduğu gibi kredi vade sınırlarında da karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanabilmesi amaçlarıyla yönetmelik yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) kararı ile bu konuda değişiklik yapılabilmesi veya yeni bir sınırlama getirilebilmesi sağlanmıştır. Daha önce ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan ve 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren benzer nitelikteki bir değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin kurulca belirlenebilmesi sağlanmıştı.”

 

“2005 YILINDAN BERİ AYNI ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR”

Açıklamada, diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince kurumun düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili bakanlığın, kalkınma planı ve yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alması gerektiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

 

 

“Bahse konu değişikliklerle birlikte daha önce yönetmelik ile belirlenmekte olan kredi vade sınırları, yönetmelik yerine Kurul Kararı ile belirlenecekse de, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda 5411 sayılı Kanunun anılan hükmü kurumun, diğer tüm düzenleme değişikliklerinde olduğu gibi ilgili kurumların görüşlerini almasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu zorunluluk yeni bir uygulama olmayıp, 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından beri aynı şekilde uygulanmaktadır.”

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar