272
  • serpil

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik 24/12/2019

 

24 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30988

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) 1 inci maddesi 1/1/2022 tarihinde,”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar