258
  • serpil

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/5)

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2020/5

29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31054

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin, 1 ila 4 üncü, 15 inci, 20 nci ve 22 nci maddeleri 1/3/2020 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.”

 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar