366
  • AHMET GÜNDÜZ

Banka Dışı Finansal Kuruluşlardan Fon Kullanımı Özendirilecek

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, finansal sektörün, reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasası ve BDDK gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

 

Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki bankadışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

 

 

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yaptığı derlemeye göre, reel sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları güvenilir kurumlar aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaç olarak belirlendi.

 

 

Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve BDDK gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek. İpotek Finansmanı Kuruluşu’nun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek. Bu kapsamda İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde gerekli değişiklikler yapılacak.

 

 

İFK’nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul kıymetler, repo gibi likidite sağlama amaçlı işlemlere konu edilebilecek. Bu kapsamda teminat olarak kullanılabilecek menkul kıymetler listesi piyasa şartlarına göre düzenli olarak güncellenecek.

 

 

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ’NİN UNVANI FİNANSAL ŞİRKETLER BİRLİĞİ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine (YYŞ) devredilebilmesi sağlanacak. Bunun için varlık yönetim şirketlerine finansal kuruluşlar dışında kalanlardan vergisel istisnalar uygulanmaksızın alacak devralmalarına yönelik ilgili kanun maddesinde değişikliğe yönelik hazırlık yapılacak.
Varlık yönetim şirketleri, Finansal Kurumlar Birliği’ne (FKB) üye olacak. Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin unvanını “Finansal Şirketler Birliği” olarak değiştirmek ve varlık yönetim şirketlerini de birlik üyesi yapmak üzere 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapılması hususunda çalışmalar yapılacak.

 

 

ELEKTRONİK ÇEK VE BONO SİSTEMİ KURULACAK

Finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesi güçlendirilecek, etkin bir rekabet ortamı sağlanacak, işlem maliyetleri azaltılacak ve sağlıklı bilgiye erişimleri kolaylaştırılacak. Bu kapsamda elektronik çek ve bono kanununun yasalaşmasının ardından ikincil düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve Elektronik Çek ve Bono Sistemi’nin kurulması sağlanacak.

Finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

 

 

Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak. Bu kapsamda Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı bir aylık vadeli işlem kontratların likiditesi artırılacak. TLREF’ye dayalı 3 aylık kontratlar işlem görmeye başlayacak.

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar