419
  • Alo Bilgi

Aylıktan Çıkan Çocuğun Aylığı Anneye Bağlanır Mı?

Ücretsiz İzin İçin Çalışanın Kabulü Gerekmiyor

Emekli çalışandım, 28 Ağustos 2020 tarihinde süresiz ücretsiz izine ayırdılar. Bildirimi imzalamadım, ne yapmalıyım? Erdoğan Bahadır

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi hükmüne ve Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan uygulama süresine göre, işveren çalışanlarını sebep göstermeksizin 17 Kasım 2020 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarabiliyor. Ücretsiz izne çıkarılan çalışana, işveren tarafından yapılacak başvuru üzerine İŞKUR tarafından günlük 38.94 TL nakdi ücret desteği ödeniyor. Ancak emekli olduğunuz için nakdi ücret desteği alma hakkınız yok.

Bildirimi imzalamamanız da bir anlam ifade etmiyor. Ancak işveren eşit davranma ilkesine ve çalışanlarını koruma yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle ücretsiz izne çıkarmış ise, diğer bir deyişle işveren ücretsiz izne çıkarma konusunda ayrımcılık yapmış ise çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi söz konusu olabilir.

İş sözleşmesinin çalışan tarafından haklı nedenle feshi, kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlar. Ancak kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda önce arabulucuya başvurması gerekir. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde yargı yoluna başvurmak mümkün olabilir.

 

 

Aylıktan çıkan çocuğun aylığı anneye bağlanır mı?

Eşim Emekli Sandığı’ndan emekliliği hak etmişti, 4 sene önce vefat etti. Ben SSK’dan emekliyim. Onun maaşı bana, okuduğu için oğluma, SSK’lı çalıştığı halde kızına bağlandı. Bu normal mi acaba? Babam da vefat etti, SSK’dan emekliydi. Onun aylığını da alabilir miyim? Ayrıca oğlumun okulu seneye bitiyor, onun aldığı yetim aylığı bana bağlanır mı? Mert Büyük

Eşinizden size ve çocuklarınıza bağlanan aylıklarda yasaya aykırı bir durum yok. SSK statüsünden emekli olup, kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı aldığınızdan, SSK’dan emekli babanızdan aylık alamazsınız. Eşiniz SSK’dan, babanız Emekli Sandığından emekli olsaydı, emekli olmanız sorun olmaz ve babanızdan da aylık alabilirdiniz.

Nitekim kızınız SSK’lı çalışıyor olmasına rağmen Emekli Sandığına tabi babasından yetim aylığı alabiliyor. Ancak eşiniz SSK’lı olsaydı, bu defa kızınıza aylık bağlanmayacaktı.

Mevcut durumda eşinizin aylığının yüzde 50’si size, yüzde 25’i oğlunuza, yüzde 25’i de kızınıza bağlanmış olmalı. Oğlunuzun aylıktan çıkması durumunda sizin aylık oranınız yüzde 60, kızınızın aylık oranı yüzde 30 olur. Kızınızın da aylıktan çıkması durumunda aylık oranınız yüzde 75’e çıkar.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar