342
  • serpil

Asgari Ücret Desteğinin Geri Alınmasında İşverenler Düzenleyici Af Bekliyor!

Bugünlerde yapılan denetimlerle bir çok işverenin canı yanıyor.Özellikle işverenler bu konuyu sıklıkla dile getirmesine rağmen ,kanun koyucu düzenleme yapmadığı için ciddi anlamda mali kriz ve daralma yaşarken ,diğer teşviklerden yararlanmama riski de ortaya çıkıyor.

Özellikle konu işverenlerin yoğun olduğu odalara götürülüyor,fakat Bakanlık nezdinde konun çözüm muhatabı TBMM olduğuna vurgu yapılıyor.

 

TOBB,TESK,TİSK,MÜSİAD,TÜSİAD  , diğer işveren dernekleri ,STK konuya acil yasal düzenleme ile sonuca gidilmesini istemeleri gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ,işverenlerle yaptığı toplantılarda her zaman  direktiflerinde istihdamın ,üretimin artırılması yönünde işverenleri yönlendiriyor.

Özellikle güçlü bir finans sistemine sahip olması gereken işverenlerin,finansal yapılarında bozukluğa neden olacak geri alımlı teşvikler ,ceza gibi geri dönmesi halinde mali disiplin yapısını bozuluyor.

TBMM yasa döneminde bu konuyu ele alarak komisyon oluşturması halinde çözüm odaklı bir kanun düzenlemesine gidilmesi gerekir.

 

Örnek:

Büyük ölçekli ve sendikalı bir işyerinde asgari ücret teşviki ayda en az 20.000 ila 30.000 TL. arasında 1 yıl yasaklı olmak,240.000 ila 360.000 arasında değişir.

Bu durumda olan bir firma bu kaybı ortadan kaldırmak için çalıştıracağı işçi sayısında yada ürünlerinde zam yapabilir.

Dolayısıyla basit bir düzenleme ile işverene can simidi uzatmak ,kanun koyucunun iradesindedir.

”Üzüm mü yemek bağcı mı dövmek’le ” yola çıkarsak,işverenler çözüm odaklı düşüncenin hayata geçmesini bekliyor.

 

2016-2019 YILLARINI KAPSAMAKTADIR!

5510/GM 68.

”Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

5510/GM 71.

”Sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

5510/GM 75.

”Sigortalıların prime esas kazançlarını 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

5510/GM.79

”Sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

 

GEÇİCİ MADDE İLE İŞVERENLERE CAN SİMİDİ UZATILIR!

2016 ila 2019 yılları arasında Asgari ücret teşvikinden sadece prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi nedeniyle denetimler de tespit edilmesi halinde ,eksik sigorta primlerini tebliğden itibaren üç aylık sürede gecikme zammı ve faizi ile ödenmesi durumunda teşviklerin tamamı o sürelerde geçerli sayılacaktır.Kanun tarihinden önceki süreler içinde,teşviki iptal edilenler için düzeltmelerde ise, bu haktan yararlanmak için yayımı tarihinden sonra altı aylık ek süre verilecektir.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlanmak suretiyle uygulanmaz.Ancak bu kişilerin sigorta giriş bildirgeleri ve Aylık Prim Hizmet Belgeleri tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde düzenlemesi halinde yasadaki idari para cezası İşe Giriş Bildirgesinde 1/2 oranında,Aylık Prim Hizmet Bildirgesi için 1/2 oranında Cari ay dikkate alınır.Bunları yerine getirmezlerse fıkra hükmü ile tespit edilen aydan itibaren teşvik alamazlar.

Böyle bir düzenleme ise ancak TBMM ,Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direktifleri ile hayat bulacağına inanıyoruz.

İşverenler ve onların üyesi oldukları kuruluşların bu konuyu hızlıca TBMM gönderilmesinde, işverenler adına Bakanlıkta ses olmaları gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar