223
  • Alo Bilgi

Aralık/2019 ve Ocak/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Son Günü 1 Haziran 2020 Pazartesi Olarak Belirlendi

128 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü  sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

Öte yandan 2019 hesap  kurumlar  vergisi beyannamesinin  verilme tarihi 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığından 1 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ’nin  “4.3.4.” bölümünde, hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyalarının, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği  ayın son gününe kadar mali mühürle zaman damgalı imzalanmasının /onaylanmasının ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halinin alınmasının zorunlu olduğu düzenlemesi yer aldığından Aralık/2019 ayına ilişkin e-defter berat dosyalarının oluşturulması ve GİB onayına sunulma süresinin 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar uzamış olduğunu belirtmiştik.

 

 

Ancak GİB yayımlamış olduğu 128 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Aralık/2019 ayına ilişkin e-defter berat dosyalarının oluşturulması ve GİB onayına sunulma süresine ilişkin görüşünü 1 Haziran 2020 Pazartesi olarak belirlemiştir. Dolayısıyla GİB’in bu görüşünün dikkate alınması gerekmektedir.

 

 

Buna göre; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmış olmaktadır.

 

 

Yine Şubat 2020 dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi de 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadardır.

 

 

TÜRMOBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar