230
  • Alo Bilgi

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetleri

18 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 31072

 

 

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından:

MADDE 1 – 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

 

 

“Kolluk kuvvetlerinin geçici kullanımına bırakılan araçlara ilişkin işlemler

EK MADDE 1 – (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal  ve ticareti suçuna karıştığından bahisle elkonulan araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına bırakılması durumunda; ülkemizde veya yabancı bir ülkede tescil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın ve başka bir belge aranmadan bu araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

 

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/1/2018 30318


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar