337
  • serpil

Alacak davasını kazanan işçinin SGK bildirimi değişir

SGK ya gerçek ücreti üzerinden bildirilmeyen kişiler, alacak davasını kazandıkları takdirde SGK bildirimleri de değişir. Bu sayede emekliliğe esas olacak prim kazancı da yükselmiş olur.

 

SGK’ya gerçek ücreti üzerinden bildirilmeyen kişiler rapor aldıklarında eksik rapor parası alıyorlar. Emekli olduklarında ya da malul kaldıklarında aylıkları olması gerekenden düşük oluyor. Yargıtay kararına konu olayda işçi, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretlerine ilişkin işverene dava açmış ve yerel mahkeme kararıyla talepleri haklı bulunmuş. Bu talebin haklı bulunması sonrası işçiye işveren mahkeme tarafından belirlenen tutarları ödemekle yükümlü kılınmış.

 

 

BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ

İşveren mahkeme kararıyle kesinleşen tutarları işçiye ödedikten sonra işçi adına SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. İşveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tutardan sigorta primi kesintisi yapılır ve tutar işçiye ödenir. Örneğin işçi 2015 yılında hafta tatili ücretinin ödenmediği iddiasıyla 2018 yılında dava açmış ve 2016 yılının Ocak ayında işten ayrılmış ise, davayı kazandığında işveren tarafından işçiye ödenen tutar, 2016 yılının Ocak ayı bildirgesinde değişiklik yapılarak SGK’ya bildirilir. Dolayısıyla işçi ücret alacaklarına ilişkin bir dava açmış ve kazanmışsa, işveren işçinin SGK’ya bildirdiği ücretini de değiştirmelidir. Bu sayede işçi yalnızca hak ettiği ücreti almış olmakla kalmaz, emekliliğine esas olacak şekilde prime esas kazancını da yükseltmiş olur.

 

 

PRİME ESAS KAZANÇ NELERİ KAPSIYOR?

Bir kişiye işverenin ödediği ücretin SGK’ya bildirilmesi gereken kısmına prime esas kazanç deniyor. Prime esas kazanca; ücret, prim, ikramiye, işveren tarafından yapılan bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası olarak yapılan ödemelerin brüt tutarları dahil edilir.

 

 

EKSİK BİLDİRİM NE DEMEK?

Kayıt dışı istihdam bir kişinin SGK’ya hiç bildirilmemesi anlamına gelirken, eksik bildirim bir kişinin ücretinin SGK’ya eksik bildirilmesidir. Örneğin 5.000 TL ücreti olan bir kişinin SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirilmesi eksik bildirim anlamına gelmektedir. Ücreti SGK’ya eksik bildirilen bir kişinin emekli aylığı, rapor alırsa veya iş kazası geçirirse rapor parası, olması gerekenden az olur.

 

 

FAZLA MESAİLERİN ÜCRETİ DE DAHİL EDİLİR

SGK’ya bildirilmesi gereken ücrete, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti de dahildir. Bu günlerde çalıştığı iddiasıyla dava açan işçi, davayı kazanırsa, SGK’ya bildirilen prime esas kazancında değiştirilmesi gerekir. Bu konuda yakın dönemde Yargıtay’ın verdiği bir karar işçilere yol gösterir nitelikte.

 

 

EMEKLİ AYLIĞININ MİKTARINI ETKİLİYOR

İşverenler çalıştırdıkları her kişi için SGK’ya bildirimde bulunuyorlar. Bu bildirimde çalışanın o ay kaç gün çalıştığı ve kaç lira ücret aldığı bilgisi yer alır. Çalışan o ay hiç devamsızlık yapmadıysa 30 gün üzerinden SGK’ya bildirilir. Çalışanın ücreti üzerinden SGK’ya yapılan bildirim de, çalışanın SGK’dan alacağı rapor parasının, malullük ve emekli aylığının hesabında çok önemlidir.

 

 

Okan Güray Bülbül Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar