223
  • Alo Bilgi

7226 Sayılı Kanunla neler değişti?

7226 sayılı kanun ile çalışma hayatını etkileyen önemli bazı düzenlemeler hayata geçirildi.

 

 

Buna göre: 1774 sayılı Kanun uyarınca kimlik bildirimleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Esnaf ve Ahilik Sandığı’na ilişkin düzenlemeler ertelenmiştir. Asgari Ücret Desteği’ne ilişkin esaslar belirlenmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği işveren, işçi şartları ve başvuru sonuçlanma tarihi geçici olarak güncellenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun özel bir düzenlemesi olan “Telafi Çalışması” süresi iki aydan dört aya çıkarılmıştır.

 

 

Çalışanlarının kimlik bildirimleri elektronik olacak

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun altıncı maddesine göre ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından çalışanların örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur. Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen üç gün içinde içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecektir.

 

 

Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda mahalle ve köy muhtarlarından ayrıca onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk kuvvetleri tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılacaktır.

 

 

Esnaf ve Ahilik Sandığı

TBMM’de 2017 yılında kabul edilen düzenlemeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na madde eklenmişti. Bu madde uyarınca Esnaf Ahilik Sandığı kurulması ve sandığa 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren prim toplanması öngörülmüştü. Fakat düzenlemenin yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2020’ye ertelenmişti. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması yürürlüğe girecekti, ancak 7226 sayılı Torba Kanun ile birlikte Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin düzenlemeler 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

Telafi Çalışması

Bilindiği üzere işveren; Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işçilere iki ay süre boyunca telafi çalışması yaptırabilmektedir. 7226 Sayılı Torba Kanun düzenlemesi ile birlikte kalıcı olarak telafi çalışmasının yapılma süresi 4 ay olarak güncellenmiştir.

 

 

Böylelikle işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir ve bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır. Aynı zamanda bahsi geçen telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan on bir saati aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamayacak şekilde yapılabilecekken tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamayacaktır. İş yeri uygulamasına göre akdi tatil olan Cumartesi günleri ise tatil gününden sayılmayacağından Cumartesi günleri için en fazla üç saate kadar telafi çalışmayı yaptırılabilir.

 

 

Meslek eğitim bedellerinin ödenmesi

7226 Sayılı Torba Kanun’la tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafının 31/12/2021 tarihine kadar fondan ödenmesi yönünde bir uzatma yapılmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar