229
  • Alo Bilgi

7226 Sayılı Kanun ile Emeklilere yapılan destekler

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve 52 maddeden oluşan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edildi.Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve 52 maddeden oluşan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edildi.

 

 

Söz konusu Torba Yasa, işveren, çalışan, emekliler ile ilgili düzenlemelerden vergi ve icraya kadar çok sayıda düzenlemeler içermektedir. Bu yazımızda emekliler ile çalışanlara ilişkin getirilen yeni düzenlemeler irdelenmiştir.

 

 

Vazife ve harp malullerine ikinci maaş

Torba Yasa ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna eklenen; “Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar” hükmü ile  aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri hâlinde emeklilik (yaşlılık) aylığı da bağlanacaktır.

 

 

Böylece anılan kanun gereğince aylık almakta olanlar ayrıca 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ile yaş şartı aranmaksızın ikinci bir maaş bağlanabilecektir.
Diğer yandan vazife ve harp malullerimizden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkânının verilmesi; daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerin mağduriyetleri de giderilmiş olunmaktadır.

 

 

Emeklilerin taban aylığı yükseltildi

SGK (5510 s.) Kanunu veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 5454 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından az olamayacağı, ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz hükümleri yer almaktadır.
Bu hüküm de Torba Yasa ile değiştirilerek 1000 TL olan taban (en az) emeklilik aylığı 1500 TL’ye yükseltilmiştir.

 

 

Bayram ikramiyesi erken ödenecek

Bayram ikramiyesi SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir.
Sayılan emeklilerin yanı sıra yine SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir.
Bu sene bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde nisan ayında ödenecektir. (7-11 Nisan arasında)

 

 

Ödenecek bayram ikramiyesinin miktarının değeiştirilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi de 1.000 TL olarak ödenecektir.

 

 

Bu ikramiyeyi almak için hiçbir şey yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Başvuru şartı bile olmaksızın gelir veya aylık alınmakta olunan emeklilerin banka hesabına yatırılacaktır.
Ramazan Bayramı emeklilik ikramiyesinden herhangi bir vergi, SGK ya da diğer kanuni kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.

 

 

Diğer yandan verilecek olan emeklilik ikramiyelerini resmî kurumlar dâhil olmak üzere hiç kimse haczedemeyecektir. Bu hususlar kanunda hiçbir duraksamaya mahal vermeyecek şekilde hükme bağlanmıştır.

 

 

Genel sağlık sigortasında yapılan değişiklikler

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek adına eksik sürelerini 30 güne tamamlamak için ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışmaları gereken kişilerin süresi 8 güne indirildi.
Ay içerisinde 20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilen ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan, ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırıldı. Bu sayede eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri kendilerince ödenen kısmi süreli çalışan sayısını azaltmak ve kısmi süreli çalışmayı teşvik ederek bu kapsamda istihdam edilen kişi sayısının artırılması amaçlanmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar