390
  • Alo Bilgi

65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi

ÖZET

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alamayan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılann(Bağ-Kur’lular) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,Ödenmesi gerekmektedir.

 

 

08.06.2020/128-2
65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN SİGORTA PRİM ERTELEMELERİNİN DURUMU:

SGK’ ya ödenecek sigorta primlerinin ertelenmesiyle ilgili 02.04.2020/86 sayılı sirkülerimiz, 65 yaş ve üstü mükelleflerin mücbir sebep halinin sona erdiğine dair de 02.06.2020/126 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır. Bu kez SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen duyuru ile 65 yaş ve üstü işveren ve sigortalıların prim ertelemelerinin sona erdiğine dair açıklama yapmıştır. SGK tarafından yapılan duyuruya göre;

 

 

1- Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alamayan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların(Bağ-Kur’lular) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının so diği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,

2-    Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,

3-    5510 sayılı Kanunun Ek-9’uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,

Ödenmesi gerekmektedir.

4- Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sigorta primleri ise sırasıyla 2/11/2020, 30/11/2020 ve 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

5- 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işveren ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, primlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar ödemesi halinde yasal süresinde ödendiği kabul edilecektir.

 

 

Saygılarımızla…

 

 

TÜRMOBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar