160
  • serpil

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183/51 Gecikme Zammı Oranını

 

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30994

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1947

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

 

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANISponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar