6768
  • Alo Bilgi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

6102 Sayılı Kanun Geçici 13 üncü Maddesi süre uzatımı 2948

18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31248

Karar Sayısı: 2948

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına, 6102 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANISponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar