218
  • serpil

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Sürelerine İlişkin Karar

İmalat sanayiine münhasır olmak üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin olarak sağlanan ilave imkanlar 2020, 2021 ve 2022 yıllarında devam edecektir.

 

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

 

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım harcamalarına ilişkin olarak indirimli kurumlar vergisi kapsamında yatırım katkı oranları ve yatırıma katkı tutarlarının kullanımı yönünden sağlanan avantajların 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar