345
  • serpil

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesine Tabi Sandıklar Beş Puanlık Teşvik İndiriminden Yararlanamayacak

06 SAYILI KANUN’UNGEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARBEŞ PUANLIK TEŞVİK İNDİRİMİNDENYARARLANAMAYACAK

 

ÖZET:506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 01/02/2019 tarihinden itibaren beş puanlık teşvik indiriminden yararlanamayacak olup, buna karşılık eskiden beri yararlanılan 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki ile4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi teşviklerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN YARARLANABİLECEKLERİ TEŞVİKLER:5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmü 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41’inci maddesi ile 01/2/2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklarınstatülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler,1/2/2019 tarihinden itibaren beş puanlık teşvik indiriminden yararlanamayacaktır. Ancakeskiden beri yararlanılan 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki ve 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi teşviklerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

Saygılarımızla…Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar