208
  • serpil

5 Bin, 30 bin TL E-Arşiv Faturalarla ilgili bir bardak suda fırtına koparıldı!

İnsanlarımız daha konuyu anlamadan dinlemeden ya direkt karşı çıkıyorlar ya da şiddetli bir şekilde itiraz ediyorlar. Ancak, getirilen yeni uygulamalardan kaçış yok, çünkü bunlar yaşadığımız çağın bir gereği ve sonucu. Üstelik bunların çok büyük bir kısmı işlerimizi ve yükümlülüklerimizi kolaylaştırmaya yönelik.

 

Tepki gösterilen/karşı çıkılan yeni uygulamaların birçoğu vergilerle ilgili. Getirilen yeni vergi düzenlemeleri ve yükümlülüklerinin kapsamına girenler, yeterli araştırmayı yapmadan veya kulaktan dolma bilgilerle bu uygulamalara karşı çıkabiliyorlar. Bunun en güzel örneğini bu yılın başında yaşadık. Hangi konuda mı? Gerçekten hatırlamadınız mı? O zaman hatırlatalım: 5.000/30.000 TL ve üzeri düzenlenecek e-Arşiv faturalarla ilgili.

 

 

Maliye’nin Getirdiği Zorunluluk Tam Olarak Neydi?

Maliye, yayınladığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların,

– Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi,

–  Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi

aşması halinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalından düzenlenmesi zorunluluğunu getirdi.

 

 

Zorunluluk Kapsamına Kimler Giriyor?

Maliye’nin getirdiği bu zorunluluk kapsamına, faaliyetleri gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlar giriyor.

 

 

Maliye, Yeni Uygulama İçin Her Türlü Kolaylığı Gösteriyor!

Maliye, 5.000/30.000 TL ve üzeri düzenlenecek e-Arşiv faturalarla ilgili olarak getirdiği bu zorunluluk kapsamına giren mükelleflere, hemen her türlü kolaylığı sağladı;

–  e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru, elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmedi.

– Bu faturaların düzenlenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalını ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerin kullanımına sundu, herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu istemedi.

– e-Arşiv Faturaların bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar üzerinden düzenlenmesine imkan sağladı.

– e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanarak girilebilmelerine olanak sağladı.

– Düzenlenen e-Arşiv Faturaların alıcılarına her türlü̈ elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletilmesine, düzenlenen belgelerin kâğıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilmesine imkan verdi.

– e-Belge Portalı üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların GİB’e Raporlanmasını istemedi.

 

 

Uygulama Yürürlüğe Girmeden Tartışma ve İtirazlar Başladı, Erteleme İstendi!

Maliye’nin 509 No.lu Tebliği yayınlanır yayınlanmaz ilgili STK’lar hemen itiraza başladı, uygulamanın ertelenmesini istedi. Bu talepler kamuoyunda ciddi bir destek de buldu. Hatta bu konu ve erteleme talebi Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza da iletildi. İtirazların gerekçesini ise, e-Arşiv faturanın bu mükellefler tarafından düzenlenemeyeceği, söz konusu mükelleflerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları hususları oluşturuyor.

 

 

Bir Bardak Suda Fırtına Koparıldı, Uygulama Başladı, Ufak Tefek Sorunlarla Devam Ediyor!

Öyle bir hava yaratıldı ki, faaliyetleri gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanların tamamı, getirilen bu zorunluluk kapsamında faturalarının büyük bir kısmını e-Arşiv faturası olarak düzenleyecek! Ancak, kısa süre sonra işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.

Hemen herkes gibi ben de bu konuyu merak ettim ve araştırdım: Zorunluluk kapsamına giren basit usul mükellefi sayısı yaklaşık 40 bin, işletme hesabı esasına tabi mükellef sayısı ise yaklaşık 450 bin civarında. Bunların 2019 yılında düzenledikleri 5 bin TL.yi aşan fatura sayısı basit usulde 4 adet (100 bin adet faturada), işletme hesabı esasında ise 6 adet (2,5 Milyon adet faturada); bunların aldıkları gider faturalarının sayısı ise basit usulde 4 adet (100 bin adet faturada), işletme hesabı esasında ise 6 adet (1 Milyon 700 bin adet faturada). Bunların düzenledikleri 30 bin TL ve üzeri fatura ise hiç yok!

Çok enteresan değil mi? Bu kadar tepki ve erteleme talebi, sonuçta 20 adet fatura için yapılmış. Ne diyelim, tepki göstermeden önce iyi düşünmek, olayı iyi etüt etmek lazım.

GİB, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başladığı bu uygulamayı ertelemeden ve kullanıcılara gerekli kolaylıkları sağlayarak; üstüne de 2 duyuru, bir video ve bir kılavuz yayınlayarak başarıyla sürdürüyor. Uygulamada ortaya çıkan sorunları da, hızlı bir şekilde gideriyorlar. Emeği geçen GİB’de görevli tüm üstad ve arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar