3020
  • Alo Bilgi

315 Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak! Ankara Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Sürekli İşçi Alımı Duyurusu Yayımlandı

Resmi duyuruda işçi alımlarıyla ilgili, “Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.” denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu:

 

 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

 

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

 

6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi
itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

 

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

 

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması.

 

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
yükümlülüklerine haiz olmak.

 

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.

 

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.

 

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

 

 

 

Ankara Üniversitresi’ne kadrolu 315 işçi alımı için başvurular 29 Haziran itibariyle başladı. Başvuru işlemlerinin www.iskur.gov.tr üzerinden online olarak 3 Temmuz’a kadar süreceği kaydedildi.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar